Haku joustavan perusopetuksen luokalle syksyksi 2019 on alkanut

11.3.2019 10.00

Nurmijärven kunnassa on käynnissä 11.3.–12.4.2019 haku joustavan perusopetuksen luokalle. JOPO-ryhmät on tarkoitettu Nurmijärven kunnan 8. - 9.-luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman peruskoulun päättötodistusta tai heillä on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan mm. heikon koulumotivaation, alisuoriutumisen ja runsaiden poissaolojen takia.

Klaukkalan JOPO-luokalle voivat hakea Klaukkalan alueen oppilaat (Isoniittu, Urheilupuisto ja Mäntysalo) ja Rajamäelle otetaan oppilaita Kirkonkylästä ja Rajamäeltä. Hakijat haastatellaan huhtikuussa ja valinnoista tiedotetaan toukokuussa. Lisätietoja hakemisesta saa JOPO-luokan työntekijöiltä ja oman koulun oppilashuollon henkilöstöltä. Hakulomakkeita saa omasta koulusta ja kunnan kotisivuilta.

Joustava perusopetus tukee oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi, että nuori löytää motivaation koulunkäyntiin, saa omaa osaamistaan vastaavan peruskoulun päättötodistuksen, löytää oman alan ja jatko-opiskelupaikan sekä hankkii tiedot ja taidot, joilla pärjää jatko-opinnoissa ja elämässä.

Opetus järjestetään koulussa lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. JOPO-luokalla keskeinen opiskelumuoto on työssäoppiminen. Sen jaksoihin kuuluu työpaikan työtehtävien lisäksi opetussuunnitelman mukaisia opiskelutehtäviä. Työssäoppimisten tavoitteena on tehdä työelämä tutuksi käytännön kokemuksen ja tiedon kautta.

JOPO-opiskelun Avoimet ovet

JOPO-opiskeluun on mahdollista tutustua Avoimet ovet -päivänä Klaukkalassa Urheilupuiston koululla ke 27.3 klo 12-18  ja Rajamäellä Seitsemän veljeksen koulun jopo-luokilla keskiviikkona 3.4.19 klo 12-18.

Hakulomake Jopo-luokalle (Word-tiedosto) >>