Varhaiskasvatuksen maksukäytäntö muuttuu elokuun alussa

4.3.2019 18.00

Nurmijärven kunnassa otetaan tämän vuoden elokuussa käyttöön uudet maksuperusteet, mutta varsinaisiin maksuluokkiin ei tule muutoksia. 1.8.2019 alkaen laskutus tapahtuu varattujen tuntien mukaan, kun aiemmin kunta on laskuttanut toteutuneiden hoitotuntien mukaan.

Mikäli perhe ei jatkossa varaa hoitotunteja Päikky-ohjelman kautta, laskutus tapahtuu hoitosopimuksessa varattujen tuntien mukaan. Hoitoajat pitää jatkossakin varata edeltävän viikon maanantaihin klo 24.00 mennessä.

Vastaisuudessa hoitosopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja jatkossa kuukausittaiset tuntirajat ovat kiinteät. Ylimenevistä hoitotunneista laskutetaan. Hoitosopimusta voidaan kuitenkin muuttaa, mikäli perheen olosuhteet muuttuvat oleellisesti esimerkiksi työttömyyden tai äitiysrahakauden alkamisen seurauksena.

Maksumuutoksen taustalla ovat varhaiskasvatuksen alentuneet maksutuotot. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 14.11.2018, että varhaiskasvatuksen maksutuottoja lisätään 200 000 eurolla vuonna 2019.

Suurimmat muutokset nykyiseen maksuohjeeseen ovat:

  • asiakasmaksut määräytyvät varattujen hoitotuntien mukaan
  • kuukausittaiset tuntirajat muutetaan kiinteiksi
  • hoitosopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Hoitosopimusta voi kuitenkin muuttaa, mikäli perheen olosuhteet muuttuvat oleellisesti
  • Mikäli hoitoaikavarauksia ei tehdä, laskutus tapahtuu hoitosopimuksessa varattujen tuntien mukaan.