Nurmijärven kunnassa kokeillaan alkuluokka-toimintaa

28.1.2019 14.00

Syksyllä 2018 Nurmijärven alkuluokka-kokeilut käynnistyivät Metsäkylän, Palojoen, Röykän, Valkjärven ja Vedlaskolan kouluissa. Alkuluokka on oppilasryhmä, jossa työskentelee eri-ikäisiä, pääsääntöisesti esiopetuksen sekä 1. ja 2. vuosiluokan oppilaita. Toiminta suunnitellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien pohjalta.

Alkuluokassa lapsi etenee oppimisessa oman kasvun ja kehityksen mukaisesti, vuosiluokasta riippumatta. Tavoitteena on luoda joustava, yksilöllistä kehitystä ja kasvua tukeva aloitus lapsen koulupolulle. Toiminnassa painottuvat ajattelun, työskentelyn ja oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen, mikä tukee lapsen oppimista ja etenemistä perusopetuksessa alkuluokan jälkeen. Alkuluokassa mahdollistuvat toiminnallisuus ja leikki oppimisen välineinä. Alkuluokassa korostuvat myös yhdessä oppiminen, vertaisoppiminen ja yhteisöllisyys.

Alkuluokkien toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat luokan- ja lastentarhanopettajat. Lisäksi ryhmien tukena työskentelee koulunkäynninohjaajia tai lastenhoitajia. Toimintaa toteutetaan osana Nurmijärven varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden yhteistyötä, jota on tiivistetty ja kehitetty jo useamman vuoden ajan. Alkuluokka on seuraava askel tässä yhteisessä kehittämistoiminnassa.

Kokeilutoiminnalla on tärkeä tehtävä tuottaa kokemuksia ja tietoa, jonka pohjalta arvioidaan alkuluokkien jatkoa ja vakiinnuttamista. Kokeilua laajennetaan sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti syksystä 2019 alkaen Karhunkorven, Klaukkalan, Lukkarin, Länsikaaren, Mäntysalon, Nukarin ja Uotilan kouluihin. Samalla jo käynnissä olevien kokeilujen toimintaa kehitetään ja laajennetaan edelleen. Tulevan lukuvuoden kokeilut suunnitellaan kevään 2019 aikana.

Jos haluat keskustella alkuluokka-toiminnasta tai kaipaat lisätietoa asiasta, voit olla yhteydessä opetustoimen asiantuntijaan puh. 040 317 4562 tai varhaiskasvatuksen palvelupäällikköön puh. 040 317 4072.