Ilmoittautuminen Nurmijärven kunnan esiopetukseen sekä peruskoulujen ensimmäiselle vuosiluokalle alkaa 15.1.

8.1.2019 11.00

Ilmoittautuminen tulee tehdä 15.1.–28.1.2019 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake Helmi-palvelussa. Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös kirjastoissa, missä kirjaston henkilökunta auttaa tarvittaessa. Ilmoittautumisen piiriin kuuluville on postitettu myös 9.1. alkaen ohjekirje kotiin. Päätös esiopetuspaikasta/lähikoulusta postitetaan huoltajille viimeistään 12.4. Lisätietoja Nurmijärven kunnan esiopetuksesta sekä koulutuspalveluista löytyy kotisivuilta www.nurmijarvi.fi.

Esiopetukseen ilmoittautujat

Perusopetuslaki on muuttunut 12.12.2014 niin, että esiopetuksesta on tullut velvoittavaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lukuvuonna 2019-2020 esiopetuksen piiriin kuuluvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2013.

Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, jonka kuluessa hän täyttää viisi vuotta. Myös myöhennetyn koulun aloituspäätöksen saaneilla lapsilla on oikeus esiopetukseen.

Ilmoittautumislinkki löytyy kunnan kotisivuilta.

Ruotsinkieliseen esiopetukseen ilmoittautuvat ne lapset, joiden väestörekisteriin merkitty äidinkieli on ruotsi. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään Daghemmet Äppelgården -päiväkodin Startklassen-ryhmässä Vendlaskolan koulun tiloissa.
Lisätietoa esiopetuksesta antaa palvelupäällikkö Mari Korhonen puh. 040 317 4072.

Peruskoulun ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautujat

Ilmoittautuminen koskee kaikkia Nurmijärven kunnassa asuvia vuonna 2012 syntyneitä lapsia, sekä lisäksi:

  • vuonna 2011 syntyneitä lapsia, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella
  • vuonna 2012 syntyneitä lapsia, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen
  • vuonna 2013 syntyneitä lapsia, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Ilmoittautumislinkki löytyy kunnan kotisivuilta.

Klaukkalan alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Klaukkalan alueelle. Alueen koulut ovat: Harjula, Isoniittu, Klaukkala, Lepsämä, Mäntysalon koulun Haikalan toimipiste, Metsäkylä, Syrjälä ja Valkjärvi.

Kirkonkylän alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Kirkonkylän alueelle. Alueen koulut ovat: Karhunkorpi, Lukkari, Maaniittu, Nukari, Palojoki ja Uotila.

Rajamäen alueella asuvat koulutulokkaat ilmoittautuvat kouluun Rajamäen alueelle. Alueen koulut ovat: Länsikaari, Rajamäki ja Röykkä.

Ruotsinkieliseen perusopetukseen ilmoittautuvat ne koulutulokkaat, joiden väestörekisteriin merkitty äidinkieli on ruotsi. Ruotsinkielistä opetusta järjestää Vendlaskolan.

Peruskouluun ilmoittautumista koskeviin tiedusteluihin vastaavat aluerehtorit ja opetustoimen asiantuntija puh. 040 317 4562. Lisätietoja Nurmijärven kunnan koulutuspalveluista löytyy myös osoitteesta www.nurmijarvi.fi.

Nurmijärven kunnan aluerehtoreiden yhteystiedot:

  • Klaukkalan alue: Janne Taipale, puhelin 040 317 4164
  • Kirkonkylän alue: Tiina Nordgren, puhelin 040 317 4152
  • Rajamäen alue: Jyrki Lihr, puhelin 040 317 4173