Yksityistielaki uudistuu – oletko valmis?

21.12.2018 8.00

Vuoden alussa voimaanastuvan yksityistielain myötä kunta voi myöntää avustusta ainoastaan toimiville tiekunnille. Kunta tukee ja opastaa tiekuntia muutosvaiheen yli – ensimmäinen infotilaisuus järjestetään tammikuussa.

Tammikuun alussa voimaanastuva yksityistielaki korvaa vuoden 1963 lain. Lain tarkoituksena on muun muassa taata tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Nurmijärven kunnan alueella on noin 290 kilometriä yksityisteitä, joista vastaavat tiekunnat ja niiden osakkaat.

"Tällä hetkellä kunnassa on lainmukaisesti toimivia tiekuntia, jotka hakevat kunnalta tienpitoavustusta kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. Nurmijärvellä on myös varsin paljon 'nukkuvia tiekuntia', jotka eivät ole toimineet vuosikymmeniin. Moni yksityistiellä asuva ei tiedä olevansa yksityistien osakas. Yksityistien tiekunta on lain mukaan vastuussa muun muassa siitä, ettei tiestä aiheudu vaaraa kenellekään", kertoo Nurmijärven kunnan kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen.

Jatkossa uusi yksityistielaki estää kuntia avustamasta yksityistietä, mikäli yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa. Nurmijärven kunta toivoo, että ei-toimivat tiekunnat käynnistävät toimintansa uudelleen ja lain edellyttämällä tavalla.

Toimiva tiekunta mahdollistaa turvallisemman tienkäytön

Aiemmin kunta on avustanut osaa yksityisteistä hoitosopimuksilla. Tästä johtuen osa yksityistiellä asuvista kuvittelee kotitietään "kunnan tieksi". Uuden lain myötä kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu tiekunta, ja joka toimii lain mukaisesti. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla valtion yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

"Toimivien tiekuntien osakkaat ovat monesti tyytyväisiä omaan tiehen, sillä sen kunto, turvallisuus ja ajomukavuus ovat paremmalla tasolla", Meronen näkee.

Kunta tukee tiekuntia muutoksessa

Nurmijärven kunta toimii tiekuntien tukena muutosvaiheessa, jotta yksityisteillä asuvat voivat sopeutua uuden lain määräämään tilanteeseen. Tarkoituksena on, että kunnan hoitosopimus- ja avustuskäytäntö muuttuu uuden lain mukaiseksi noin vuoden siirtymäajan puitteissa.

"Haluamme, että mahdollisimman moni saa aikaa valmistautua muutokseen ja saattaa toimintansa lain edellyttämälle tasolle. Kunta on mukana sparraamassa ja jakamassa tietoa, jotta siirtymävaihe sujuu mahdollisimman jouhevasti", Jyrki Meronen kertoo.

Näin kunta tukee tiekuntia:

  • Valmistelu kunnassa: Tekninen lautakunta käsitteli 13.12.2018 yksityistielain uudistumista 1.1.2019 alkaen ja kunnan hoitosopimus- ja avustamiskäytännön muutostarvetta, minkä pohjalta jatkovalmisteluja tehdään.
  • Suunnitelma: Kunta laatii hankesuunnitelman alkukevääseen 2019 mennessä. Suunnitelma sisältää kunnan hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistamisen vaiheet, tehtävät ja organisoinnin. Hankesuunnitelma hyväksytään lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa.
  • Osallistu ja kysy: Kunta järjestää informaatiotilaisuuden asiasta kiinnostuneille 23.1.2018 klo 9-15. Tilaisuus pidetään kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi. Tilaisuus videoidaan ja on katsottavissa live-lähetyksenä kunnan kotisivuilta.
  • Viestintä: Kunta tiedottaa muutoksesta aktiivisesti vuoden 2019 aikana.

Lisätietoa yksityistielaista:

Yksityistielaki Finlexin sivuilla >>

Suomen tieyhdistys >>