Sivistyslautakunta tarkastaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet

7.12.2018 10.40

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunta käsittelee varhaiskasvatuksen maksumuutosta torstaina 13.12. Esityksen mukaan maksu muodostuisi tulevaisuudessa varatuista hoitotunneista. Nykyisin perheet maksavat vain toteutuneista hoitotunneista, vaikka olisivatkin varanneet täyden määrän tunteja kuukaudessa. Muutos astuisi voimaan 1.8.2019.

Nurmijärven varhaiskasvatuksen tulot ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2011 alkaen. Syynä ovat valtakunnalliset maksu-uudistukset että lasten määrän väheneminen. Myös sivistyslautakunnan elokuussa 2017 tekemä päätös, jonka mukaan perheet maksavat varattujen tuntien sijasta vain toteutuneista hoitotunneista, on laskenut tuloja. Elokuun 2017 päätöksen yhteydessä lautakunta linjasi, että asiakasmaksu-uudistusta seurataan.

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 14.11.2018, että varhaiskasvatuksen maksutuottoja lisätään vuonna 2019. Sivistyslautakunnalle esitetään asiakasmaksuperusteiden muuttamisesta, jonka mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyy 1.8.2019 alkaen niin, että maksu muodostuu jälleen varattujen hoitotuntien mukaan. Arvion mukaan muutos lisää maksutuottoja vuodessa 200 000 euroa.
 
Samalla asiakasmaksuja määrittävät tuntiportaiden tuntirajat muutettaisiin kiinteiksi riippumatta kuukauden arkipäivien määrästä. Kuukausittain vaihtuvat tuntirajat ovat osoittautuneet niin asiakkaille
kuin toimistohenkilökunnallekin haasteellisiksi seurata.
 
Sivistyslautakunta tekee asiasta päätöksen torstaina 13.12.2018.