Kunta kiittää arvokkaasta palautteesta liittyen joukkoliikenneuudistukseen

5.12.2018 16.30

Joukkoliikenteen uudet aikataulut astuvat voimaan vuoden alussa. Kuntalaiset antoivat marraskuussa palautetta reiteistä verkkoasiointipalvelu Solmun kautta. Palautteen pohjalta muokatut reitit julkaistaan joulukuun puolivälissä.

"Haluamme kunnassa kiittää kaikkia nurmijärveläisiä, jotka antoivat palautetta joukkoliikenteen reiteistä. Jo Solmun kautta saimme yli 150 yksittäistä palautetta, tämän lisäksi olemme saaneet yhteydenottoja sähköpostitse ja puhelinkin on pirissyt. Tämän aktiivisuuden ansiosta voimme kehittää reittejä palvelemaan paremmin kuntalaisia", kertoo Nurmijärven kunnan va. tekninen johtaja Juha Oksanen.

Nurmijärven kunta on käsitellyt saadun palautteen viime viikolla kunnan joukkoliikennetyöryhmässä. Nurmijärven kunta kävi toimivaltaisen viranomaisen Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa keskustelun reiteistä maanantaina 3.12.

"Palautteessa nousivat esille tietyt reitti- ja aikataulutarpeet. Tällaisia olivat muun muassa Lahnuksentien liikenne Helsingin suuntaan, Laidunkaaren ja Kirkonkylän linja-autoaseman välinen liikenne, aamuliikenne Rajamäeltä ja Kirkonkylästä Helsinkiin ja Lepsämän yhteyksien parantaminen", Oksanen kertoo.

Parhaillaan Ramboll Finland Oy teettää Nurmijärven kunnan ja ELY-keskuksen tilauksesta selvitystä, jossa verrataan liikennöintisuunnitelman vastaavuutta tilaajien vaatimaan palvelutasoon sekä tarkastellaan liikennöitsijän esittämiä liikenteeseen tehtäviä muutoksia ja niiden kustannusvaikutuksia.

"Palautteen pohjalta muokatut reitit julkaistaan joulukuun puolivälissä. Palautetta voi kuitenkin edelleen antaa Solmun kautta, vaikka isommat muutokset tehdäänkin aikataulukausittain. Hienosäätöä on mahdollista tehdä myös muina ajankohtina", Juha Oksanen muistuttaa.

Uudet aikataulut 1.1.2019 alkaen löydät osoitteesta: https://korsisaari.fi/joukkoliikenne/aikataulut/
Palautetta kunnalle voi antaa verkkoasiointipalvelu Solmun kautta.