Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 5.11.2018

6.11.2018 7.00

Päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 262 Yhtiömuotoisten tonttien luovuttaminen Rajamäen Kylänpään asemakaava-alueelta

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunta pidätti itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

§ 265 Rakennettujen kiinteistöjen myynti, Pinnintie 20 ja Lähdetie 31 Rajamäeltä

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että rakennukset myydään purkukuntoisina. 

§ 269 Kotoutumisen arviointi ja pakolaisten vastaanoton jatkuminen kunnassa

Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Tapiolinna Latvan kannattamana esitti, ettei Nurmijärven kunta ota vastaan kiintiöpakolaisia vuonna 2019. Kunnan tulee edelleen jatkaa aiemmin vastaanotettujen kiintiöpakolaisten ja kansainvälisen suojelun kautta tulleiden kotouttamista. Kunnassa ei myöskään ole voimassa olevaa valtuuston päätöstä kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi 2019.

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

Esittelijän esitys = Jaa
Tapiolinnan esitys = ei

Äänestyksen tulos:
Jaa 9 ääntä: Handolin, Hägg, Martelius, Peltonen, Pispala, Salonen, Sivula, Vaulamo, Räty
Ei 2 ääntä: Latva, Tapiolinna.

Päätös: Kunnanhallitus on äänestyksen tuloksena äänin 9-2 hyväksynyt esittelijän esityksen.

§ 270 Kunnan hallintosäännön tarkistaminen

Päätös: Asia jätettiin pöydälle siten, että kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle 3.12.2018 pidettävässä kokouksessa.

§ 275 Eron myöntäminen Kirsi Hyvämäelle hallintopäällikön virasta sekä viran haettavaksi julistaminen

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi haastatteluryhmän seuraavasti: Virpi Räty, Leni Pispala, Riikka Raekannas, Harri Lepolahti, Tiina Hirvonen ja Leena Ojala.

Esityslista