Move!-mittaukset jatkuvat Nurmijärvellä

24.9.2018 9.00

Nurmijärven kunnan sivistystoimi keskeytti Move!-mittaukset maanantaina 17.9.2018 Espoossa mittauksen jälkeen tapahtuneen kuolemantapauksen vuoksi. Opetushallitus tiedotti perjantaina 21.9.2018, että Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan.

Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Opetushallitus katsoo tekemänsä selvityksen perusteella, että Move!-mittaukset ja niihin sisältyvä viivajuoksu ovat turvallisia. Täten koulujen Move!-mittauksia jatketaan myös Nurmijärvellä. Valtakunnalliselle tiedonkeruulle on annettu lisäaikaa 12.10.2018 asti.
 
-Terveiden ja oireettomien lasten ja nuorten osallistumista liikuntaan tai Move!-mittauksiin ei ole syytä rajoittaa. Sen sijaan heitä tulisi kannustaa terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Hyvä kestävyyskunto on tutkitusti yhteydessä oppimiseen, työkykyyn ja alentuneeseen kroonisten sairauksien riskiin, toteaa Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen professori Urho Kujala Opetushallituksen tiedotteessa.
 
Opetushallitus painottaa, että tiedonvaihto on tärkeä osa turvallisuutta. Opettajalla tulee olla tiedossa opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta tärkeät tiedot, myös oppilaan terveystiedot. Terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja, joita ei voi luovuttaa ilman asianosaisen suostumusta.
 
-Koulujen on tärkeää pyytää huoltajia ilmoittamaan sellaisista oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta Move!-mittausten turvalliseen suorittamiseen. Opetuksen järjestäjien tulee lisäksi huolehtia, että mittauksia tekevät opettajat tuntevat Move!-ohjeet ja noudattavat niitä, johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta sanoo. Tiedonkulku kouluyhteisössä on oppilaiden turvallisuuden kannalta tärkeää.
 
Linkki Opetushallituksen tiedotteeseen >>

Jos lapsenne osallistuminen Move!-mittaukseen mietityttää tai haluatte keskustella mittauksesta, olkaa yhteydessä lapsenne opettajaan.