Nurmijärven kunnan sivistystoimessa on päätetty keskeyttää Move!-mittaukset toistaiseksi

17.9.2018 15.00

Espoossa sattui viime viikolla valitettava kuolemantapaus koulun liikuntatunnilla järjestetyn Move!-mittauksen jälkeen. Nurmijärven kunnan sivistystoimessa on päätetty keskeyttää Move!-mittaukset toistaiseksi. Jäämme odottamaan Opetushallituksen ohjeita mittausten suorittamisesta jatkossa.

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Järjestelmä otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaneen lukuvuoden alussa, jolloin uudet perusopetuksen opetussuunnitelman otettiin käyttöön.