Matala-palvelupiste mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön palveluita tarvitsevalle

25.9.2018 14.00

Matala-palvelupiste tarjoaa moniammatillista apua päihde- mielenterveys- ja sosiaalityöhön liittyvissä asioissa. Nurmijärven terveyskeskuksessa olevaan palvelupisteeseen voi tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta tiistaisin klo 13-16.

Matala-palvelupiste on aikuissosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveyshoidon tarjoama matalan kynnyksen-palvelu kuntalaisille, jotka tarvitsevat moniammatillista apua ja tukea. Avun ja tuen tarve voi liittyä esimerkiksi arkea kuormittaviin elämän vaiheisiin, ongelmiin asumisessa tai talouden hoidossa, päihteiden ongelmakäyttöön tai mielenterveysongelmiin.

Matala-palvelupiste on avoinna tiistaisin klo 13-16.

Palvelupiste löytyy Nurmijärven terveyskeskuksesta, Sairaalantie 2, Nurmijärvi. (Sisään vanhasta pääovesta, josta tullaan nyt esimerkiksi osastoille ja kahvioon. Huone on tuloaulassa, ulko-ovea vastapäätä, aulassa vielä opaste.)

Matala-palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille nurmijärveläisille ja heidän läheisilleen. Matalaan ei tarvitse lähetettä, asiakkaan oma arvio avun tarpeesta on riittävä. Palveluun ei myöskään tarvitse erikseen varata aikaa.

Matala-palvelupisteestä löytyy monialaista osaamista, moniammatillisessa tiimissä työskentelevät päihdehoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja.

Matala-palvelupiste tarjoaa myös terveydenhuollon ammattilaisille konsultointimahdollisuuden sekä paikan, jonne voi ohjata ei-kiireellistä apua tarvitsevia asiakkaita.

Matala-palvelupiste liittyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä olevaan kehitystyöhön, jonka tavoitteena on kehittää helposti saavutettavia matalan kynnyksen palveluita, mahdollistaa monialaisen avun samassa palvelupisteessä sekä tukea erilaisten avuntarvitsijoiden yhdenvertaisuutta terveydenhuollossa. Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymässä on jo toiminnassa "Matala-vastaanottoja" Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Järvenpäässä.