Osallistuvasta budjetoinnista avustuksia ympäristön kohentamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen

18.6.2018 12.00

Ympäristön kohentamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen varatun määrärahan kohteet on valittu. Suurimmat summat saivat Perttulan Kuhakosken sillan ja jokiuoman kaiteiden suunnittelu ja uusiminen, teltan hankinta Syödään yhdessä-tapahtumaa ja muita tapahtumia varten, kiipeilytelineen hankinta Metsäkylän koulun pihalle sekä Metsäkylän kyläilmeen kohentaminen.

Nurmijärvellä toteutettiin toista kertaa osallistuvan budjetoinnin haku. Järjestöt ja henkilöryhmät saivat tehdä ehdotuksia 38 000 euron käytöstä ympäristön kohentamiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Ehdotuksista järjestettiin neuvoa antava äänestys kunnan verkkoasiointipalvelu Solmussa sekä paperilomakkeilla kirjastoissa. Äänestystuloksen lisäksi huomioon otettiin hankkeen toteuttamiskelpoisuus tämän vuoden aikana, sekä ehdottajan omat mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kiittää kaikkia osallistujia. -Erilaisia ideoita ja tarpeita on paljon ja budjettiehdotuksia tuli monilta eri tahoilta. 663 äänestäjää kertoo osaltaan, että osallistuvaa budjetointia on syytä jatkaa. Mallia kokeiltiin nyt toista kertaa ja saimme jälleen tukun hyviä kehittämisideoita. Uskon, että osallistuvasta budjetoinnista hioutuu Nurmijärvellä vielä timanttinen malli!

Rahoitusta myös liikuntatapahtumalle, luontokohteille ja yritysalueen muurikivetyksen valaisemissuunnitteluun

Suurin avustus, 15 000 euroa, myönnettiin Perttulan Kuhakosken sillan ja jokiuoman kaiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tapahtumateltan ja kiipeilytelineen hankinnan sekä Metsäkylän kyläilmeen kohentamisen jälkeen seuraavaksi suurimmat avustukset myönnettiin LiikuntaSankarit-tapahtuman järjestämiseen, Lahopuupuiston ja Isosuon pitkospuiden suunnittelu- ja selvitystyöhön sekä Ilvesvuoren yritysalueen muurikivetyksen valaisemissuunnitelmaa varten. Pienempiä avustuksia myönnettiin Kirkonkylän Heikkarin käsityökahvilan, Röykän jätskipenkin ja Rajamäen kukkaistutusten toteutusta varten.

Kaikille esityksille ei myönnetty avustusta. Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia jätettiin yhteensä 18 kappaletta, joista 13 hyväksyttiin Solmussa toteutettuun neuvoa antavaan äänestykseen. Viisi ehdotusta olivat joko yksittäisten kuntalaisten tekemiä, tai kohdistuivat niin rajattuun henkilöryhmään, että ne jätettiin äänestyksen ulkopuolelle. Lahopuupuiston ja edellisvuodelta toteutumatta jääneen Isosuon pitkospuuprojektin jatko pyritään toteuttamaan Leader-hankkeena yhteistyössä Emo ry:n kanssa, ja Lintuparventien ja Kaskitien välisen metsäalueen siistiminen sisällytetään tämän tai ensi vuoden vuosisuunnitelmaan.

Äänestykseen osallistui verkkoasiointipalvelu Solmussa 458 ja paperilomakkeilla 105 kuntalaista. Määrärahapäätöksen teki kunnanhallituksen valtuuttamana kunnanjohtaja. Päätös pohjautuu äänestykseen ja lopullista rahanjakoa on valmisteltu työryhmällä. Osallistuvan budjetoinnin taustalla on ajatus osallistavasta demokratiasta, jossa kuntalaiset voivat kertoa, miten haluavat julkisia varoja käytettävän.

 


 

Esitys

Hakija

Määräraha

Perttulan Kuhakosken sillan ja jokiuoman kaiteiden suunnittelu ja uusiminen Valkjärven kyläyhdistys ry 15 000 e
Teltta Syödään yhdessä- tapahtumaa ja muita tapahtumia varten Rajamäen kyläyhdistys ry 4 800 e
Kiipeilyteline tai flengausrata kunnan hankintana Metsäkylän koulun pihalle   4 000 e
Metsäkylän kyläilmeen kohentaminen Metsäkylän Koti ja koulu ry, Metsäkylän kyläyhdistys ry ja Metsäkylän Nouseva ry. 3 700 e
LiikuntaSankarit-tapahtuma Nurmijärven jalkapalloseura ja viisi muuta seuraa 3 000 e
Lahopuupuiston ja Isosuon pitkospuita koskevan suunnitelman tekeminen Leader-rahoitushakemusta varten Nurmijärven Luonto ry 2 100 e
Ilvesvuoren muurikivetyksen valaisemista koskevan suunnitelman tekeminen LC-Nurmijärvi ry 2 100 e
Röykän "jätskipenkki", roskakori, kukkaistutusastia ja laatoitus Röykän kyläyhdistys ry 1 500 e
Heikkarin käsityökahvila Heikkarin Onnenkimpale ry 1 500 e
Rajamäen kukkaistutukset Rajamäen kyläyhdistys ry 300 e