Kunnanhallituksen kokouksen päätökset 11.6.2018

12.6.2018 7.00

Päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§ 151 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tytäryhteisöt täydentävät taulukoitaan puuttuvilta osin valtuuston kyselytunnille.

§ 152 Tilakeskuksen päällikön virkavaali

Päätös:
1. Kunnanhallitus suoritti tilakeskuksen päällikön virkavaalin. Kunnanhallitus valitsi tilakeskuksen päällikön virkaan Kristiina Koskiahon.
2. Kunnanhallitus vahvisti viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 743,56 euroa kuukaudessa virkasuhteen alkaessa ja rekrytointilisän 180 euroa kuukaudessa.
3. Kunnanhallitus totesi, että valinnassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
4. Virkavaali on ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.
5. Kunnanhallitus suoritti varalle tulevan virkavaalin. Kunnanhallitus valitsi varalle Kari Komosen.

§ 154 Valtuustoaloite Hinku-kunnaksi liittymisestä

Asian käsittely: Keskustelun kuluessa Heinonen mm. Latvan kannattamana esitti, että kunta hakee liittymistä Hinku-kunnaksi.

Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen:

Esittelijän esitys = jaa
Heinosen esitys = ei

Äänestyksen tulos:
jaa 7 ääntä: Handolin, Hägg, Jalava, Salonen, Sivula, Tapiolinna, Räty
ei 3 ääntä: Latva, Peltonen, Heinonen
poissa 1: Vaulamo.

Päätös: Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 7 - 3 - 1 (poissa) hyväksynyt esittelijän esityksen.

§ 156 Eron myöntäminen Miikka Vesteriselle kunnallisista luottamustehtävistä sekä täydennysvaali

Päätös: Esitys hyväksyttiin, ja nimi tuodaan valtuustoon.

§ 158 Tietosuojapolitiikan hyväksyminen

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lisäksi luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja laaditaan ohjeistusta sekä jaetaan ao. lautakuntaa koskevat tietosuojaselosteet.

Kokouksen esityslista >>