Avustukset

Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön
4 §:n 2 kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi.

Avustus voidaan myöntää rekisteröidyille Nurmijärveläiselle urheiluseuralle tai yhdistykselle, jonka

  • sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta
  • ja avustusta voidaan pitää käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksen mukaisena. 

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että

  • yhdistys on toiminut vähintään yhden (1) tilivuoden ajan.
  • Avustusta hakeneen yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, joista hakemisajankohtaa edeltävän vuoden lopussa vähintään puolet tulee olla nurmijärveläisiä.
  • Avustuksen myöntämisessä käytetään perusteita, jotka kunnan liikuntalautakunta on avustusvuotta koskeviksi erikseen hyväksynyt. Lautakunta päättää avustusten jakoperusteista vuosittain tammi-helmikuussa. Avustukset voidaan liikuntalautakunnan päätöksen mukaan jakaa perus-, tila- ja kohdeavustuksiin.

Varsinainen avustushakemus on mahdollista tehdä suoraan netin kautta.  Avustussäännössä mainitut liitteet ja toiminnan selvityslomakkeet voit lähettää lomakkeen mukana (yksi pakattu tiedosto) tai toimittaa postitse tai sähköpostin liitteenä (jos se on mahdollista) annettuun päivämäärään mennessä liikuntapalveluihin osoitteeseen: antero.lempio(at)nurmijarvi.fi.

Avustushakemus on mahdollisuus lähettää edelleen myös ns. paperiversiona. Avustuslomakkeita on saatavissa liikuntapalveluista.

Vuoden 2017 avustusten määräraha on 140.000 euroa.

Hakuaika päättyi 31.3.2017 klo 16.00.


Avustus on jaettu liikuntalautakunnan päätöksellä seuraavasti:

  1. Perusavustus 130.000 euroa
  2. Toimitila-avustus 10 000 euroa
    Kohdeavustuksia ei myönnetä.


Avustuspäätös 2016

Avustussääntö

Tilityslomake avustushakemukseen

Avustushakemus (paperiversio)