Avustukset

Liikunnan toiminta- ja tila-avustusten hakeminen

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan myöntämät avustukset Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta, on yksi tapa edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Avustuksia haetaan vuosittain erikseen ilmoitettuna aikana Seuraverkon kautta. Avustushakemukset ovat nähtävillä hakuaikana ja sähköinen hakemus on tuolloin täydennettävissä.

Hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisestä kokouksessaan 29.5.2018.  Avustus myönnetään ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan ja hakijan tulee täyttää kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 27.2.2018 periaatteiden mukaiset kriteerit. Kriteerit löytyvät PDF –tiedostoina tältä sivulta.

 

Hakeminen ja hakuohjeet 2018

Toiminta- ja tila-avustukset ovat haettavissa 1.4. – 30.4.2018 klo 15 mennessä samalla lomakkeella Seuraverkko (http://www.seuraverkko.fi/) –palvelun kautta. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakijan tulee kirjautua ennen avustuksen hakemista ko. järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa Seuraverkko.fi.. Hakija saa tunnukset, joita voi jatkossa käyttää hakemusten tekemiseen ja edellisen vuoden hakemuksen täydentämiseen ja päivittämiseen.

Hakemukseen tulee liittää Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisissä periaatteissa määritellyt liitteet.  Tila-avustuksen osalta tulee hakemuksen liitteenä toimittaa selvitykset (laskujäljennökset tai erittely tilakustannuksista tuloslaskelmasta) syntyneistä tilakustannuksista. Tila-avustusta maksetaan hyvinvointilautakunnan päättämien kriteereiden mukaisiin tilakustannuksiin.

 

Koulutustilaisuus avustushakemusten tekemisestä

Avustusten sähköisestä hausta järjestetään koulutustilaisuus keskiviikkona 7.3.2018 klo 17 – 19 Nurmijärven kunnanvirastolla valtuustosalissa (Osoite Keskustie 2 B). Koulutustilaisuuteen tulee ilmoittautua 23.2.2018 mennessä. Kutsu koulutustilaisuuteen on ohessa ja sieltä löytyvät tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta yms.

Kutsu koulutukseen

Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaatteet

Liikuntajärjestöjen toiminta- ja tila-avustusten tarkemmat periaatteet PDF (käsitellään kokouksessa 27.2.2018)


 

Avustusten hakemiseen liittyviä asioita voi tiedustella liikuntapäälliköltä