Lapsi ja liikunta

Leikki ja liikunta kuuluvat lapsuuteen

Liikunta on lapsen perustarve ja kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus liikkumiseen. Lapsi leikkii ja liikkuu luonnostaan. Lapsi ilmaisee itseään ja jäsentää ympäristöään leikin ja liikunnan avulla.

Liikunta tukee lapsen kehitystä ja taitojen oppimista. Liikunnan avulla lapsi kehittyy monipuolisesti. Liikkumalla ja liikunnan kautta lapsi oppii seuraavia taitoja: 

  • Liikunnalliset perustaidot; kieriminen, kävely, kiipeäminen, juokseminen, pysähtyminen, kaatuminen, heittäminen, kiinniottaminen ja potkaiseminen
  • Liikunnan avulla kehittyvät myös sosiaaliset taidot, tunteiden hallinta, ryhmässä toimiminen sekä sääntöjen noudattaminen.
  • Liikkumisen myötä kehittyvät havainto-, ajattelu- ja muistitoiminnot.
  • Liikunta kehittää itsetuntoa sekä ilmaisua.
  • Liikunta tarjoaa omien mahdollisuuksien ja rajojen kokeilemista.

Lapsen liikunnalliset kiinnostuksen kohteet voivat olla erilaisia riippuen lapsesta luonteen laadun mukaan. On tärkeää huomioida ns. energiaa purkavat rajut ja rauhalliset lajit, yksilö-sekä joukkuelajit sekä liikkuminen yksin ja yhdessä perheen kanssa.

Lasten liikunta- ja ravintosuosituksia

Voit vaikuttaa myönteisesti lapsen terveyteen huolehtimalla lapsen perustarpeiden lisäksi säännöllisestä ja terveellisestä ravinnosta sekä liikunnasta. Runsas ulkoilu, monipuolinen ja säännöllinen liikunta luovat hyvän perustan lapsen kehitykselle.

Suositus lapsille: liikuntaa 2 h/ päivä.

Liikunta voi koostua 10-15 min tuokioista, kohtuullisella teholla ja osan liikunnasta pitäisi hengästyttää.

Mika Vänni
Liikuntasuunnittelija
Puh. 040 317 2048