Yritystoiminnan tilastotietoa

Tältä sivulta löydät tilastotietoa yritystoiminnasta. Osassa tilastoista on tarkkailtu tunnuslukuja vain Nurmijärven kunnan alueella toimivien yrityksien osalta. Osassa tilastoista - niiden vertailtavuuden vuoksi - tiedot löytyvät myös lähialueiden osalta (esim. Kuuma-kunnat, pääkaupunkiseutu).

Tilastojen päivittämistiheys on pääsääntöisesti kerran vuodessa. Tiedot tuotetaan virallisista tietolähteistä, silloin kun ne sieltä ovat saatavissa. Tietolähteinä käytetään mm. Tilastokeskusta sekä Uusyrityskeskusta. Vertailtavuuden vuoksi tarkastelujaksona toimii kalenterivuosi.

Lisätietoja

Tilastotietoa löydät seuraavien kokonaisuuksien alta:

1. Yrityskanta

2. Yritysalueet

3. Työpaikat ja työllisyys

4. Perustetut ja lopettaneet yritykset


1. Yrityskanta

Nurmijärven kunnan yrityskannan kehitys. Viimeisin tarkasteluvuosi on vuosi 2015.

Nurmijärven yrityskannan kehitys

Tilastokeskus on tarkentanut lopettaneiden yritysten tarkastelua, alkaen vuodesta 2013. Tämä nostaa
lopettaneiden yritysten määrää ja vaikuttaa yrityskannan määrään alenevasti.


Tietolähde; Tilastokeskus


2. Yritysalueet

Nurmijärven yritysalueiden yritykset. Viimeisin tarkasteluvuosi on vuosi 2013.

Nurmijärven yritysalueet

 Tietotolähde; elinkeinotoimen teettämä oma tutkimus


3. Työpaikat ja työllisyys

  • Nurmijärven, Kuuma-kuntien sekä pääkaupunkiseudun työllisyyden kehitys (viimeisin tarkasteluvuosi 2015)
  • Nurmijärven työllisen työvoiman, työpaikkojen sekä työpaikkaomavaraisuuden kehitys (viimeisin tarkasteluvuosi 2014)
  • Työssäkäyntialueet (viimeisin tarkasteluvuosi 2014)

Nurmijärven, Kuuma-kuntien ja Pks:n työttömyysaste %

Nurmijärven työllinen työvoima, työpaikat sekä työpaikkaomavaraisuusaste  

Työssäkäyntialueet

 Tietolähde; Tilastokeskus


4. Perustetut ja lopettaneet yritykset

Nurmijärvelle sekä koko Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen toiminta-alueelle perustetut ja lopettaneet yritykset vuosi 2016 + kaksi edellistä vuotta

Tietolähde; Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus


Takaisin sivun ylälaitaan