Perttulan osayleiskaava

Perttulan osayleiskaava on saanut lainvoiman 13.12.2016.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Perttulan kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen päätöksellään 11.11.2016.

Perttulan osayleiskaava on kuulutettu voimaantulleeksi jo aiemmin 27.4.2016, mikä perustuu Nurmijärven kunnanhallituksen on päätökseen 29.3.2016 § 76 määrätä Perttulan osayleiskaavan voimaan tulevaksi valituksista huolimatta maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla.

osayleiskaavan rajaus:

 

  

Valmistelusta vastaavat ja lisätietoja antavat:

Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530
Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045