Päikky Nurmijärven varhaiskasvatuksessa

Nurmijärven varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sähköinen Päikky-mobiilikirjausjärjestelmä portaittain kevään ja kesän 2017 aikana niin, että koko kunnallinen varhaiskasvatus on siirtynyt uuden järjestelmän piiriin 1.8.2017 mennessä.

Uuden järjestelmän piiriin siirtyvät kevään aikana kaikki ne lapset, jotka jatkavat varhaiskasvatuksessa syksyllä 2017. Eli keväällä 2017 esiopetuksessa olevat lapset eivät käytä järjestelmää paitsi Pilottipäiväkodeissa.

Siirtymävaiheen ajan varhaiskasvatuksella on käytössä kaksi toiminnaohjausjärjestelmää. Valitettavasti tämän siirtymävaiheen aikana kaikki huoltajien meille jo toimittamat tiedot eivät ole näkyvissä uudessa järjestelmässä esim. erityisruokavalio sekä allergiat. Nämä tiedot ovat kuitenkin vanhastaan varhaiskasvatusyksiköissä sekä päivittyvät Päikkyyn viivellä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa!  

1.8. astuu voimaan aikaperusteinen laskutus, johon liittyvä maksuohje on tällä hetkellä työn alla. Tiedotamme siitä heti kun se on hyväksytty!

Lisätietoa Päikystä

Miksi uusi järjestelmä?

Käyttöönoton aikataulu

Päikyn käyttö kesällä

Kirjautuminen järjestelmään

Mitä tehdä jos kirjautuminen ei onnistu tai on muita ongelmia?

Järjestelmän käyttöohje ja käyttökielet

Lasten hoitovuorojen varaaminen / muuttaminen

Mitä muita asioita huoltajat ilmoittavat Päkyn kautta

Viestintä

Kyselyt

Lasten tuominen ja hakeminen varhaiskasvatuksesta

Tägit

Mitä tehdään kun lapsen tai perheen tiedoissa tapahtuu muutoksia

Lasten hoitomaksut

Rekisteriseloste

Miksi uusi järjestelmä?

Uusi järjestelmä vapauttaa päiväkodin henkilökunnan aikaa lasten kanssa toimimiseen erilaisten paperitöiden tekemiseltä. Jatkossa pystymme paremmin kohdentamaan henkilökunnan läsnäolon niihin aikoihin kun lapset hoitoa kaipaavat. Tämä tieto on päiväkodinjohtajilla käytössä, kun perheet tekevät omat hoitovaraukset oman liittymänsä kautta.

Järjestelmää tullaan käyttämään myös nopeaan vanhempien ja hoitopaikan väliseen viestintään sekä erilaisten kyselyjen tekemiseen esim. lomakyselyt.

Käyttöönoton aikataulu

1.5. alkaen Pilottitalot / -perhepäivähoitajat
- Isosuon, Suopolun ja Tähkärinteen päiväkodit
- 3 perhepäivähoitajaa

Muut kunnalliset päiväkodit
- kirje huoltajille 10.5 alkaen
- hoitovarauksien tekeminen Päikyn kautta aloitetaan heti tai viimeistään 22.5. klo 18.00
- lasten tägääminen hoitoon tultaessa / lähdettäessä 29.5. alkaen.

Muut kunnalliset perhepäivähoitajat
- kesä-elokuussa 2017

Avoin varhaiskasvatus
- elokuussa 2017

Päikyn käyttö kesällä

Päikyn käyttöä harjoitellaan touko- ja kesäkuun aikana. Kesäpäivystyksessä heinäkuussa Päikky on käytössä vain Tähkärinteessä niillä lapsilla, jotka ovat hoidossa talossa muinakin aikoina kuin vain kesäpäivystyksessä.

Perheillä on voimassa maaliskuun maksupäätöksen mukaiset sopimukset aina elokuun alkuun asti, jolloin siirtytään aikaperusteiseen laskutukseen. Tästä lisätietoa heti kun uusi maksuohje valmistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että Päikyn käyttöä harjotellaan touko- ja kesäkuun ajana. Perheet tekevät hoitovaraukset uuden järjestelmän kautta, mutta jos heillä tulee mutoksia jo tehtyihin varauksiin on heillä oikeus muutoksiin aivan kuten aiemminkin. Näissä tapauksissa huoltajat ovat yhteydessä päiväkotiin joko suoraan tai Päikyn kautta.

Kirjautuminen järjestelmään

Ohjelma on tarkoitettu käytettäväsi tietokoneella tai tabletilla. 
Ja se  toimii Chrome
, Firefox tai Safari selaimilla!

Tietokoneelta tai tabletilta huoltajat kirjautuvat järjestelmään osoitteesta

        https://nurmijarvi.paikky.fi

Päikky voidaan ladata myös osaan mobiililaitteista mm. Samsung-puhelimiin. Silloin kirjautuminen tapahtuu kirjoittamalla nettiselaimen osoitteeksi

https://nurmijarvi.paikky.fi

 Älä kirjaa eteen tuttua www. vaan suoraan nuo yllä olevat osoitteet!

Ohjelma kysyy kirjauduttaessa käyttäjätunnusta. Tämä on huoltajan varhaiskasvatukselle ilmoittama matkapuhelinnumero.

Jos ohjelma ilmoittaa, että se ei hyväksy matkapuhelinnumeroasi, saattaa syynä olla se, että varhaiskasvatuksen asiakasrekisterissä ei ole ollut tiedossa tämän hetkistä matkapuhelinnumeroasi. Järjestelmä ei hyväksy samaa numeroa molemmille huoltajille.

Jotta ohjelma toimii kaikilta osiltaan, tarvitaan myös huoltajien sähköpostiosoitteet. Huoltajilla voi olla yksi yhteinen sähköpostiosoite.

Ohjelmaa voi käyttää myös kirjaston yleisölle tarkoitetuilla koneilla.

Mitä tehdä jos kirjautuminen ei onnistu tai on muita ongelmia?

Jos tarvitset apua tai haluat ilmoittaa muuttuneen tiedon, ota yhteyttä:

Maina Laakso
hallintopalvelusihteeri
Puh. 040 317 2660

 

Maria Siikaluoma
asiakaspalvelusihteeri
Puh. 040 317 2263

 

Järjestelmän käyttöohje ja käyttökielet

Voi ladata huoltajien Päikyn käyttöohjeen täältä.

Huoltaja voi valita ohjelman käyttökielen useista eri vaihtoehdoista sisäänkirjautumisen yhteydessä. Valikosta löytyvät mm. suomi, ruotsi, englanti, viro. Avattu ohjelma sisältää halutunkielisen käyttöohjeen.

Lasten hoitovuorojen varaaminen / muuttaminen

Huoltajat varaavat hoitoaikoja ohjelmassa olevan kalenteritoiminnon kautta. Seuraavan viikon varaukset tehdään / muutetaan viimeistään edellisen viikon maanantai-iltaan klo 18.00 mennessä, jonka jälkeen ohjelma lukkiutuu seuraavan viikon osalta. Niille huoltajille, jotka eivät varausta ole tehneet maanantai-aamuun kello 8.00 mennessä järjestelmä lähettää huomautusviestin.

Esimerkki: 29.5. alkavan viikon varaukset on tehtävät maanantaihin 22.5. klo 18.00 mennessä.

Jos huoltajat haluavat muuttaa jo lukkiutunutta hoitovarausta, he klikkaavat kalenterin alalaidassa olevaa Ilmoita muutos suunnitelmaan -painiketta, jota kautta viesti lähtee päiväkodin mobiililaitteeseen. Huoltajat voivat käyttää tätä silloin kun lapsi on sairastunut tai lapsi ei tarvitsekaan jo varattua hoitoa vaan jää kotiin! Jos taasen huoltajat tarvitsevatkin hoitopäivän aiemmin ilmoitetun suunnitellun poissaolon tilalle, huoltajat joko soittavat päiväkotiin tiedustellakseen hoidon onnistumista tai lähettävät siitä viestin ohjelman kautta.

Ohjelma mahdollistaa oletussuunnitelman tallettamisen kalenteriin. Näin huoltajat voivat käydä muuttamassa vain yksittäisissä päivissä tapahtuvia muutoksia ennen kalenterin lukkiutumista.

Ohjelmassa ei valitettavasti ole valmiiksi merkittynä arkipyhiä. Toivomme perheiden huomioivan tämän, kirjaamalla suunniteltu poissaolo -merkinnän näille päiville. Tämä on asia, jota ohjelman toimittaja kehittelee parhaillaan.

Mitä muita asioita huoltajat ilmoittavat Päkyn kautta

Huoltajat voivat muuttaa Päikyn kautta hoitovarauksia niin kauan kuin varauskalenteri on auki.

Omat tiedot -osion kautta huoltajat voivat ilmoittaa lapsen varahakijat sekä lapsen hoito-ohjeet/huomiot.

Muut lasta koskevat asiat esim. allergiat ja erityisruokavaliot ovat varhaiskasvatuksen tiedossa, jos ne on jo aiemmin ilmoitettu. Nämä tiedot päivittyvät Päikkyyn viiveellä. Jos niissä tai perheen yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia ilmoitetaan niistä perustietolomakkeella.

Viestitoiminnolla voidaan lähettää vapaamuotoista tekstiä suorana päiväkodin mobiililaitteeseen.

Viestintä

Huoltajat voivat lähettää sekä vastaanottaa lastaan koskevia viestejä suoraan omalta mobiililaitteeltaan lapsen ryhmän mobiililaitteeseen. Koska viestit menevät koko ryhmän käyttämään mobiililaitteeseen suosittelemme, että huoltajat lähettävät perinteisellä sähköpostilla ne viestit, jotka haluavat menevän vain määrättyjen henkilöiden nähtäväksi.

Huoltajat voivat poistaa saamiaan lapsikohtaisia viestejä viestin vasemmassa ylälaidassa olevan raksin avulla. Päiväkodin koko ryhmän huoltajille lähettämät viestit voidaan poistaa vain päiväkodin mobiililaitteen avulla.

Tällä hetkellä ohjelma ei valitettavasti ilmoita uuden viestin saapumisesta.

Kyselyt

Ohjelman avulla voidaan huoltajille lähettää erilaisia kyselyitä, jotka näkyvät huoltajan viestit-välilehdellä. Tätä toimintoa tullaan käyttämään jatkossa mm. syyslomaviikon hoidontarvetta kartoitettaessa. Ohjelman avulla päiväkodit voivat lähettää huoltajille erilaisia kyselyitä, joihin huoltajat voivat kätevästi vastata oman liittymän kautta.

Huoltajat eivät voi poistaa saamiaan kyselyitä vain kyselyn lähettäjä voi sen tehdä.

Ohjelma ilmoittaa uuden kyselyn saapumisesta.

Lasten tuominen ja hakeminen varhaiskasvatuksesta

Lapsen molemmille huoltajille jaetaan tägit, joilla he kirjaavat lapsen saapuneeksi päivähoitopaikkaan sekä sieltä pois. Tämä tapahtuu näppärästi samalla kun he kohtaavat ryhmän kasvattajan ja luovuttavat lapsensa tai ottavat hänet vastaan aivan kuten ennenkin. Varahakijoiden tuodessa tai hakiessa lasta kirjaus tapahtuu manuaalisesti.

Tägääminen tai manuaalien kirjaaminen tapahtuu samalla kun vastuu lapsesta siirtyy.

Tägit

Lapsen molemmille huoltajille jaetaan oma tägi, jotka on valmiiksi aktivoitu. Muut lasta hakevat / tuovat henkilöt hoitavat kirjaamisen manuaalisesti. Jos huoltajalla ei ole tägiä mukana voi hänkin kirjata lapsen sisään / ulos manuaalisesti. Tämä on nopea toimenpide. Jos tägi häviää, ota yhteys päiväkodinjohtajaan.

Tägi itsessään ei sisällä mitään henkilötietoja!

Kun lapsi vaihtaa kunnallista varhaiskasvatusyksikköä koodaantuu tägi automaattisesti uuteen hoitopaikaan samana päivänä kun vaihto tapahtuu. Kun lapsen hoitosuhde päättyy, palauttaa perhe tägit päiväkodille.

Mitä tehdään kun lapsen tai perheen tiedoissa tapahtuu muutoksia

Kevään ja kesän 2017 aikana kaikki muutokset tehdään perinteisellä perustietolomakkeella. Syksystä käyttöön otetaan sähköinen lomake, jolla tiedot voidaan ilmoittaa suoraan järjestelmään. Tästä lisätietoa myöhemmin.

Varahakijat perhe voi ilmoittaa järjestelmän oman liittymän kautta.

Lasten hoitomaksut

Uusi järjestelmä ei vaikuta lapsen hoitomaksuihin kevään ja kesän aikana. Mutta syksyllä käyttöön otettavaa aikaperusteista laskutusta varten jo nyt, on hyvä harjoitella hoitovarausten tekemistä järjestelmällä etukäteen!

Aikaperusteisesta hoitomaksusta tiedotamme heti kun se on mahdollista.

Rekisteriseloste

Tulossa pian