Varhaiskasvatuksen psykologi

Nurmijärvellä varhaiskasvatuksen psykologin työn tavoitteena ja tarkoituksena on ennaltaehkäisevän tuen tarjoaminen varhaiskasvatukseen yhteistyö perheiden kanssa ja tuen tarjoaminen lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös tukea varhaiskasvatuksen valmiuksia vastata lasten kehityksellisiin ja erityisen tuen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen psykologin työmuotoja ovat yhteistyö päiväkodin henkilöstön, esimiesten ja konsultoivien erityisopettajien kanssa, lapsen tarvitsemien tukitoimien suunnitteluun osallistuminen, päiväkotien tiimien ja esimiesten konsultaatiot, vanhempien ohjaus ja neuvonta sekä tarvittaessa psykologin perustutkimuksien tekeminen ja suositusten laadinta (vain 4-5-vuotiaat).

Varhaiskasvatuksen psykologille ei tarvita erillistä lähetettä. Psykologiin voidaan olla yhteydessä päiväkodista vanhempien luvalla tai vanhemmat voivat olla myös itse suoraan yhteydessä psykologiin, kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen asioissa nousee huolta. Ollessaan mukana lapsen asioissa psykologi on aina yhteydessä myös vanhempiin.

Puhelinaika on maanantaisin ja torstaisin klo 12-13. Voit soittaa myös muina aikoina ja jättää viestin vastaajaan.

 

Henkilöä ei löydy