Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Muutos varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.1.2018

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen.
Muutos perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 pykälien muutokseen sekä sivistyslautakunnan päätökseen 14.12.2017/§107

Ohessa keskeisimmät muutokset 1.1.2018 alkaen:

 

Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50% nuorimman sisaruksen maksusta. Seuraavien lasten perittävä maksu on edelleen 20% ensimmäisen lapsen maksusta.

 

Korkeimman maksun/alimman perittävän maksun tulorajat nousevat.

Maksuprosentti muuttuu.

 

 

Perheen henkilömäärä

Tuloraja
vähennys

Maksu
prosentti

Perittävän maksun alaraja

Korkein maksu, jos tulot yli

2

2050

10,7

2302

4760

3

2646

10,7

2898

5356

4

3003

10,7

3255

5713

5

3361

10,7

3613

6071

6

3718

10,7

3970

6428

 

Perheen hoitomaksu lasketaan vähentämällä perheen yhteenlasketusta bruttotulosta henkilömäärän mukainen tulorajavähennys kerrottuna maksuprosentilla 10,7

esim. 2 aikuista 2 lasta, bruttotulot 5000€

nuorimman lapsen maksu (5000-3003)x10,7% = 214€

toisen lapsen maksu 50% nuorimman maksusta= 107€

 

Uudet asiakasmaksut tarkistetaan kaikille asiakkaille jo syksyllä toimitettujen tulotietojen perusteella. Mikäli korkeimpaan maksuun suostumuksensa antaneiden asiakkaiden bruttotulot alittavat uudet rajat tai jos tuloissa on tapahtunut muutoksia, tulee kopiot tulotositteista/muista tuloista/vähennyksistä toimittaa laskutukseen maksun tarkistusta varten 31.1.2018 mennessä.

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutus
Nurmijärven kunnanvirasto / Sivistystoimi

Keskustie 2 B

01900 Nurmijärvi

 


 Maksuohje 1.1.2018 alkaen

 

 


Elokuun laskut on lähetetty asiakkaille viikoilla 46 ja 47.
Seuraavien kuukausien laskujen eräpäivät tulevat olemaan noin kolmen viikon välein
kunnes laskutusaikataulu saadaan kohdalleen.

Abilita-Päikky järjestelmän käyttöönotto ja tuntiportaisiin perustuvaan laskutukseen siirtyminen on ollut tietoteknisesti haastavaa ja toteutuneiden tuntitietojen siirroissa laskutusjärjestelmään voi edelleen olla puutteita.

 

 

 

Asiakasmaksut 1.8.2017 alkaenE-laskun käyttöönotto

E-lasku on paperiton ja ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteiselle paperilaskulle. Samalla säästät lisäksi aikaa ja vältät kirjoitusvirheitä.

Mikäli haluat ottaa käyttöön e-laskun, voit käydä tekemässä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi. Sopimuksen tehdäksesi tarvitset viitenumeron edellisestä laskustasi.


 

Petri Ojanen
toimistosihteeri
Puh. 040 317 2208
Saija Järvinen
toimistosihteeri
Puh. 040 317 2221