m

Ajankohtaista

Kesäpäivystysajan järjestelyt 3.7.2017 - 30.7.2017

Päivystävät yksiköt: 

Klaukkalassa:
Professorintien pk 040 317 4528
Tähkärinteen pk 040 317 2639

Rajamäessä:
Mutkapolun pk 040 317 4362

Kirkonkylässä:
Sorvankaari 040 317 4228
Maaniitun leikkipuisto 040 317 4226

Muut yksiköt ja kerhot on suljettu.


Päivystävät esimiehet:

3. - 9.7.17
Päivi Benjaminsson 040 317 4064
Maaret Mäkiranta 040 317 4696
Päivi Kytönen 040 317 4064
Annamaija Laiho 040 317 4145

10. - 16.7.17
Päivi Benjaminsson 040 317 4064
Maaret Mäkiranta 040 317 4696

17. - 23.7.17
Kirsi Viitanen 040 317 4066
Terhi Joki 040 317 4063

24. - 30.7.17
Kirsi Viitanen 040 317 4066
Helena Koivisto 040 317 2260

Varhaiskasvatuksen hallinto

3. - 16.7.17
Mari Korhonen 040 317 4072

17. - 30.7.17
Marita Käyhkö 040 317 4069

3. - 19.7.17
Saija Järvinen 040 317 2221 (varhaiskasvatusmaksut)

20. - 30.7.17
Maina Laakso 040 317 2660 (Päikky)

Syksyllä varhaiskasvatukseen!

Toimintakauden 2017-2018 varhaiskasvatuksessa tai kerhossa aloittavien uusien lasten hakemusten käsittely alkaa huhtikuun alussa.

Varmistaaksesi paikan lapsellesi elokuussa 2017 on sinut jätettävä päivähoitohakemus 31.3.2017 mennessä.

Päätökset postitetaan perheille kerhopaikoista 13.4. sekä varhaiskasvatuspaikoista 5.5.

lisätietoa kunnallisesta päivähoidosta

lisätietoa kerhotoiminnasta

Muutos varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2017

Tiedote Maksuohje 1.8.2017 alkaen

Maksuohjeessa asiakaslaskutus perustuu varattuun / toteutuneeseen hoitoaikaan. Tähän tulkintaan ollaan ehdottamassa tarkennusta niin, että toteutunut hoitoaika olisi laskutuksen perustana huomioiden hoitosopimuksen.

Esiopetuksen järjestäminen Nurmijärven kunnassa 1.8.2017 alkaen

Lisätietoa

Palveluohjaus

Asiakaspalvelu aluetoimistoissa on päättynyt.

Palvelu on keskitetty Palveluohjaustiimille Kunnanvirastolle 1.8. alkaen.

Palveluohjaustiimi
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi

  • Tarja Valimaa-Arotie, palvelutoiminnan suunnittelija , varhaiskasvatuksen palveluohjaus, 040 317 4060
  • Irmeli Honkanen, asiakaspalvelusihteeri, kunnallinen päivähoito ja kerhot, 040 317 2604 ja
  • Riitta Apajalahti-Ginman, asiakaspalvelusihteeri, yksityisen perhepäivähoidon tuki, palvelusetelit, kodinhoidontuen kuntalisä, 040 317 3615

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ottaa yhteyttä jokaiseen päivähoitopaikkaa, kerhopaikkaa tai palveluseteliä hakeneeseen perheeseen ja kartoittaa lapsen hoidontarpeen. Samalla selvitetään myös, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsi on oikeutettu.

1.8.2016 alkaen subjektiivisen hoidon oikeus on max. 20h/viikko, perheissä, joissa toinen vanhemmista on kotona esim. työttömyyden tai perhevapaiden takia.

Laadun arvioinnin tulokset 2015 -lasten ja huoltajien näkökulma

Varhaiskasvatus ja päivähoito lasten ja vanhempien kokemana Nurmijärvellä