Ajankohtaista

Maaniitun leikkipuiston kysely

” Yhdessä olemme enemmän”

Nurmijärven varhaiskasvatus on yhteistyössä muiden lapsiperheiden palveluiden järjestäjien kanssa kehittämässä perhekeskusverkostoa Maaniitun leikkipuistoon. Kehittämistyö liittyy valtakunnalliseen hallituksen kärkihankkeeseen nimeltä LAPE= lapset ja perheet peruspalveluissa (http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut).

Toimintaa kehitetään toimintakauden 2017–2018 ajan. Tässä vaiheessa ajatuksena on se, että säännöllisin väliajoin leikkipuistossa on mahdollisuus tutustua ja tavata muun touhun ja tekemisen ohella mm. perheohjaajaa, neuvolan terveydenhoitajaa, konsultoivaa erityisopettajaa, psykologia ja mahdollisesti tarpeen mukaan myös muita lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä.

Tarvitsemme sinun näkemystäsi tähän kehittämistyöhön. Toivon, että ehtisit vastaamaan tähän kyselyyn alla olevan linkin kautta. Tarkoitus on saada käsitys leikkipuiston käyttäjäkunnasta sekä niistä odotuksista ja toiveista, joita tälle palvelulle kohdistetaan.

Kyselyyn voit vastata täysin nimettömästi. Sinua ei tulla tunnistamaan vastaajien joukosta. Kyselyn tuloksista kootaan raportti, joka ohjaa perhekeskusverkoston kehittämistä.

Lisätietoa antaa leikkipuiston ohjaaja, lastentarhanopettaja Sirpa Parikka , 040-317 4226

https://response.questback.com/nurmijrvenkunta/maaniitunleikkipuistonkysely

Asiakasmaksuista

Laskutus on edelleen viivästynyt - järjestelmän koelaskutus on saatu tehtyä ja pääsemme
varsinaisen laskutuksen suorittamaan marraskuun alussa.

Päikky-Abilita järjestelmän käyttöönotto ja aikaperusteiseen laskutukseen siirtyminen viivästyttää
syksyn laskutusta. Maksupäätöksiä lähetetään parhaillaan asiakkaille jotta he voivat sekä tarkistaa
laskelman oikeellisuuden että varautua syksyn laskuihin.
Laskutusaikataulu pyritään saamaan ajan tasalle syksyn aikana kohtuullisin laskutusvälein.

 

Koulukuljetustiedot löytyvät Helmestä 7.8. alkaen

Kuljetusoppilaiden kuljetustiedot (kuljetusmuodot, pysäkit, mahdolliset noutoajat) tallennetaan Helmi
-järjestelmään viimeistään ma 7.8.2017 oppilaan koulun toimesta. Mikäli kuljetuksista tulee kysyttävää, pyydämme olemaan yhteydessä kouluun.

Syksyllä varhaiskasvatukseen!

Toimintakauden 2017-2018 varhaiskasvatuksessa tai kerhossa aloittavien uusien lasten hakemusten käsittely alkaa huhtikuun alussa.

Varmistaaksesi paikan lapsellesi elokuussa 2017 on sinut jätettävä päivähoitohakemus 31.3.2017 mennessä.

Päätökset postitetaan perheille kerhopaikoista 13.4. sekä varhaiskasvatuspaikoista 5.5.

lisätietoa kunnallisesta päivähoidosta

lisätietoa kerhotoiminnasta

 

Esiopetuksen järjestäminen Nurmijärven kunnassa 1.8.2017 alkaen

Lisätietoa

Palveluohjaus

Asiakaspalvelu aluetoimistoissa on päättynyt.

Palvelu on keskitetty Palveluohjaustiimille Kunnanvirastolle 1.8. alkaen.

Palveluohjaustiimi
Keskustie 2 B
01900 Nurmijärvi

  • Tarja Valimaa-Arotie, palvelutoiminnan suunnittelija , varhaiskasvatuksen palveluohjaus, 040 317 4060
  • Irmeli Honkanen, asiakaspalvelusihteeri, kunnallinen päivähoito ja kerhot, 040 317 2604 ja
  • Riitta Apajalahti-Ginman, asiakaspalvelusihteeri, yksityisen perhepäivähoidon tuki, palvelusetelit, kodinhoidontuen kuntalisä, 040 317 3615

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja ottaa yhteyttä jokaiseen päivähoitopaikkaa, kerhopaikkaa tai palveluseteliä hakeneeseen perheeseen ja kartoittaa lapsen hoidontarpeen. Samalla selvitetään myös, kuinka laajaan varhaiskasvatukseen lapsi on oikeutettu.

1.8.2016 alkaen subjektiivisen hoidon oikeus on max. 20h/viikko, perheissä, joissa toinen vanhemmista on kotona esim. työttömyyden tai perhevapaiden takia.