Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä fyysisen toimintakyvyn ja ergonomian asiantuntijana tarjoten palveluita sekä yksittäiselle työntekijälle että koko työyhteisölle.

 

Palveluita työntekijälle ja työyhteisölle:

  • työssä selviytymistä tukeva fysioterapeuttinen tutkiminen, ohjaus ja neuvonta ja em. liittyvä manuaalinen terapia sekä terveysliikuntaneuvonta
  • toimintakykytestaus: mm. tuki- ja liikuntaelimistön liikkuvuus-, lihaskunto-, tasapaino-, kävelytesti
  • tyky- liikuntaryhmät
  • opetus-/ohjausaiheita: ergonomia, terveysliikunta, tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito
  • työpaikkakäynnit: työpisteen ergonominen arviointi, kehittämisehdotukset ja pienet säädöt
  • työpaikkojen työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu asiakasorganisaation ja työterveyshuollon tiimin kanssa

 

lihaskartta