Opiskelijat

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, itsehoidossa, riittävässä elämän hallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja saavuttamisessa.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy

 

  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin kuuluu mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut 
  • suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen

 

 

Kutsuntatarkastukset

Nurmijärvellä kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa. Nurmijärvellä opiskelevat varaavat ajan oman oppilaitoksen terveydenhoitajalta ja muualla opiskelevat nurmijärveläiset oman alueen nuorisoneuvolasta. Terveydenhoitajalle tullessa tulee olla täytettynä puolustusvoimien lähettämä terveyskysely. Kutsuntatarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastuksen. Lääkäriajan saa terveydenhoitajan tarkastuksen yhteydessä.

 >Puolustusvoimien kotisivut

 

Opiskelijoiden sairaanhoito

Nurmijärveläisen opiskelijan sairaanhoito hoidetaan  oman asuinalueen terveysasemalla. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät Nurmijärven kunnan kotisivuilta Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut. Kirkonkylän terveysaseman neuvontapuhelin  on  (09) 25003295   klo 8-15.   Ulkopaikkakuntalaiset  opiskelijat hakeutuvat sairaustapauksissa oman kuntansa terveysasemalle. Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat käyttävät oppilaitoksen alueella sijaitsevaa terveysasemaa tai terveyskeskuspäivystystä.

Opiskelijahuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan  koko oppilaitosta koskevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä  yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, joka sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, kuraattori- ja psykologipalvelut, monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon sekä erityisoppilaitosten sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kaikki toimijat oppilaitoksessa osallistuvat yhteisöllinen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

 

 

Linkkejä:

Kansallinen rokotusohjelma  >Matkailijoiden rokotukset  

 > Puolustusvoimien kotisivut 

Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut

Hammashoito

Nuorisoperheneuvola

 

Verkossa:

Seksuaalisuus

      Päihteet

Tukiverkko.fi

Nuorten mielenterveystalo

 

 

Avoin vastaanotto

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle myös muulloin kuin terveystarkastusten yhteydessä. AVOIMEN VASTAANOTON ajat ovat oppilaitoskohtaiset ja löytyvät kunkin oppilaitoksen kotisivuilta.