Koululaiset

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain joko terveys- tai ryhmätapaamisessa.  Terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen sisältävät, ns. laajat terveystapaamiset ovat  1., 5. ja 8. luokilla. Erityisesti  näihin kutsutaan huoltajat mukaan.

Tapaamisissa  seurataan lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvointia ja terveystottumuksia. Lisäksi keskustellaan lapsen koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan myös muulloin kuin terveystapaamisten  yhteydessä. Terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäyntiä.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu oppilaiden sairaanhoito, mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa.  Sairaustapauksissa hakeudutaan omalle terveysasemalle.

 

Avoin vastaanotto

Tarvittaessa oppilas voi hakeutua terveydenhoitajan AVOIMELLE VASTAANOTOLLE. Vastaanottojat ovat koulukohtaiset ja löytyvät koulujen kotisivulta.

Rokotukset

Kouluterveydenhuollossa huolehditaan kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta.    Nurmijärven kunnan kotisivuilta Matkailijan rokotukset ja neuvonta saa lisätietoa matkailijoiden rokotuksista.          

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan  koko oppilaitosta koskevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä  yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, joka sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, kuraattori- ja psykologipalvelut, monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon sekä erityisoppilaitosten sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kaikki toimijat oppilaitoksessa osallistuvat yhteisöllinen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.