Kuntouttava tilapäishoito

Nurmijärven terveyskeskuksen kuntouttava tilapäishoito on tarkoitettu moniongelmaisille asiakkaille. Asiakkaat tulevat kuntouttavaan tilapäishoitoon omaishoidon tueksi (viikon jaksoja) sekä terveyskeskuksen akuuttiosastoilta silloin kun he eivät tarvitse enää sairaanhoitoa mutta tarvitsevat kuntoutusta päästäkseen takaisin kotiin. Kuntouttava tilapäishoito tarjoaa myös lyhytaikaista kuntoutusta kuntalaisille, joiden kotona selviytyminen on vaarantunut ja lyhytaikaislaitoskuntoutus katsotaan avokuntoutusta sopivammaksi.

Hoitajien kuntouttavatyöote, kuntouttavahoitaja ja fysioterapia yhdessä asiakkaan kanssa mahdollistavat asiakkaiden liikkumis- ja toimintakyvyn lisääntymisen ja ylläpysymisen. Virikkeellisestä puolesta huolehtii päivittäin virikeohjaajamme. Täällä lauletaan, visaillaan, liikutaan, luetaan lehtiä ja mm. leivotaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Sauna lämpiää loppu viikosta samoin kuin kesällä makkarat grillissä.

 Tavoitteena on parantaa asiakkaiden toiminta- ja liikkumiskykyä siten, että kotona asuminen mahdollistuu jatkossakin. Tukemalla ja ohjaamalla asiakasta arjen omatoimisuuteen ylläpidämme ja edistämme asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sitä kautta oman elämänsä hallintaa mahdollisimman pitkään.

Jos haluat jaksolle tai asiasi koskee jo sovittujen jaksojen muutoksia, ota yhteyttä asiantuntijasairaanhoitajaan ( 040 317 4820).

Jos kuulut omaishoidon piiriin ja haluat kuntoutusjaksoille niin ota yhteyttä sosiaalihoitajaan.

Kuntouttava tilapäishoito puhelin 040 317 3497 ( asiakkaiden vointiin ja hoitoon liittyvät asiat)

Asiantuntijasairaanhoitaja  Satu Westerlund arkisin  040 317 4820

Kuntoutusyksikön johtaja Leena Kukkonen 040 317 3386