Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät palvelut/kotikäynnit koko kunnan alueella puhelinnmerosta 040-317 4781.

Nurmijärven kunta kartoittaa iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja mahdollista palvelujen tarvetta. Tavoitteena on tukea iäkkäiden selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

90 vuotta täyttäville ja 95-100 -vuotiaille kotikäynti:

Kotihoidon työntekijä lähettää kirjeen, ottaa yhteyttä puhelimitse ja sopii mahdollisen kotikäyntiajan.

85 vuotta täyttäville kotikäynti:

Kotihoidon työntekijä lähettää kirjeen ja ottaa yhteyttä puhelimitse sekä keskustelee tarkemmin henkilön toimintakyvystä ja palvelujen tarpeesta. Mikäli yhteisesti huomataan tarve kotikäynnille, sovitaan siitä puhelun aikana.

75 ja 80 vuotta täyttäville kirje tietopaketteineen:

Heille annetaan mahdollisuus soittaa kotihoidon työntekijälle kahden viikon aikana kirjeen saapumisesta. Puhelimessa keskustellaan tarkemmin henkilön toimintakyvystä ja palvelujen tarpeesta. Mikäli yhteisesti huomataan tarve kotikäynnille, sovitaan siitä puhelun aikana.