Elatusapu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vastaavat kykynsä mukaan. Elatussopimus tehdään kirjallisena lastenvalvojan luona. Mikäli vanhemmat eivät pääse keskinäiseen sopimukseen, asia voidaan käsitellä käräjäoikeudessa.

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 0,47% tammikuussa 2017.

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2017 alkaen 0,47 %. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2017 alkaen 155,50 euroa lapsesta kuukaudessa.