Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään asiakassuunnitelma, johon kirjataan, mihin asioihin ja millä aikataululla tukitoimilla pyritään saamaan muutosta aikaiseksi.

Avohuollon tukitoimia ovat kunnan peruspalveluissa annettava lasten, nuorten ja perheiden tuki sekä lastensuojelun erityinen tuki, jota on mm. :

 • sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvonta
 • erilaiset verkostopalaverit
 • lastensuojelun perhetyö
 • tukihenkilö tai - perhe lapselle
 • perhekuntoutus
 • perhe- ja laitoshoidon järjestäminen

Nurmijärven Perhetukikeskus - Avotyö

Perhetukikeskuksen Avotyö on osa Nurmijärven kunnan lastensuojelupalveluja. Perhetukikeskus tarjoaa mahdollisuuden avohuollossa perheen tilanteen arviointiin, kuntoutukseen ja vuorovaikutushoitoon.

Käyntiosoite: Aleksis Kiven tie 9, 01900 Nurmijärvi

 Työskentely on:

 • joustavaa
 • lapsilähtöistä ja perhekeskeistä
 • asiakkaalle avointa ja luottamuksellista
 • läpinäkyvää ja työskentely dokumentoidaan.
 • Lisätietoja esitteessä