Vuoden 2017 kuntavaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Nurmijärven kunnan alueella 9.3.2017 alkaen.
Nurmijärven kunnan hankkimat vaalimainostelineet sijoitetaan Kirkonkylän, Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän taajamiin ja niissä vaalimainonta on sallittua 22.3.2017 alkaen.

Vaalikäyttöön luovutettujen taustalevyjen poisvienti aloitetaan 10.4.2017, jolloin myös puolueiden, valitsijayhdistysten ja ehdokkaiden omat levyt ja mainokset on poistettava. Vaalimainonnassa on otettava huomioon vaali-, maantie-, järjestys- ja tieliikennelaki sekä ELY-keskuksen ja liikenneviraston ohjeet. Kunnalla on oikeus poistaa tästä päätöksestä poikkeavat mainokset mainostajan kustannuksella.

Ohjeita ulkomainontaan

Kunnallisvaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3. - 4.4.2017. Suomen kuntaliitto suosittaa, että kunnallisvaalien ulkomainonta aloitetaan kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 22.3.2017 alkaen. Vaalien ulkomainonta on kunnassa vuodesta 1988 alkaen keskitetty kunnan omistamiin ulkomainontatelineisiin. Edellisissä vuoden 2015 vaaleissa kunta ei ole rajoittanut vaalien ulkomainontaa kunnan omistamiin ulkomainontatelineisiin kunnan omistamilla ja hallinnoimilla alueilla.

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Maantielakia sovelletaan asemakaava-alueen ulkopuolella. Maantien käyttäjille tarkoitetut ulkomainokset on kielletty ilman tienpitoviranomaisen myöntämää lupaa. Em. kielto ei koske esim. vaaleja koskevaa ilmoittelua. Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Maantielain mukaan vaalimainokset voi asettaa paikalleen aikaisintaan 9. maaliskuuta eli kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, jonka jälkeen ne on poistettava viikon kuluessa.

Vaalimainonnassa on myös otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Yllä esitetyn lisäksi ulkomainonnassa on huomioitava vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana on se, että vaalimainokset eivät näy vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Kunnalla on 74 kpl vaalimainostelineitä, joissa kussakin on viisi julistepaikkaa. Käytettävissä olevat telineet riittävät siten, että kullekin ehdokkaita asettavalle puolueelle ja valitsijayhdistykselle annetaan yksi (1) paikka kussakin mainostelineiden sijoituspaikassa. Sijoituspaikat sijaitsevat neljässä (4) päätaajamassa. Jotta tasapuolisuus paikkojen suhteen toteutuu, kunnan omistamien ulkomainontatelineiden läheisyyteen ei saa sijoittaa omia ulkovaalimainoksia.

Kunta on hankkinut vaalikäyttöä varten telineisiin taustalevyt, jotka luovutetaan vaaleissa edustettuna oleville ryhmille kunnan keskusvarastolta (Varastotie 9, 01900 Nurmijärvi). Taustalevyjä luovutetaan kuittausta vastaan kullekin ryhmälle yksi kappale mainospaikkaa kohden ja taustalevyt on noudettavissa keskusvarastolta 14.3.2017 alkaen ma-to klo 7:00-15:00 ja pe 7:00-13:45. Taustalevyt ovat noudettava yhdessä erässä ja noudosta pyydetään sopimaan Jari Pietilän kanssa. Yhteydenotot pyydetään lähettämään osoitteeseen jari.pietila (at) nurmijarvi.fi. Tarvittaessa keskusvarastolta saa varalevyjä. Vaalimainostelineet ja taustalevyt kerätään vaalien jälkeen pois kunnan toimesta. Vaalimainostelineisiin sijoitettavien julisteiden taustalevyjen koko on 805 mm x 1200 mm ja paksuus 8 mm.

Mikäli vaaleissa käytetään omaa taustalevyä, on levyn oltava sellainen, että mainos pysyy paikallaan säävaihtelusta huolimatta. Vaalimainokset sijoitetaan telineisiin vasemmalta (vasen merkitty tauluihin) lukien samassa järjestyksessä kuin ne sijoitetaan ehdokasluetteloon. Kullekin ehdolleasettajalle varataan kussakin vaalimainostelineiden sijoituspaikassa yksi (1) mainospaikka. Vaalimainoksen sijoittaja huolehtii, että vaalimainokset pysyvät telineissä ja korjaa välittömästi mahdolliset puutteet.

(Teknisen johtajan päätös 20.2.2017 § 10)

 

Liitteet

Vaalimainostelineiden sijoittaminen (karttaliite selostuksineen)

 

Katso myös

Liikennevirasto tiedottaa -vaalimainosten sijoittamisen ohje uusittu