Laitoksissa tapahtuva ennakkoäänestys

Kunnan alueella laitosäänestys toteutetaan terveyskeskuksen osastoilla, terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla, Kiljavan sairaalassa sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä: Aapo, Aleksiina, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti.

Vaalitoimikunta julkaisee Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa vaalilain 46 §:n tarkoittamissa laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten tarkemmasta ajankohdasta kuulutuksen kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja ao. laitoksen ilmoitustaululla.