Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Nurmijärvellä (kotiäänestys) edellyttäen, että hänet on merkitty Nurmijärven äänioikeusrekisteriin.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan kotiäänestykseen Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan osoite ja puhelinnumero ovat kuulutuksen lopussa. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastolta, Klaukkalan yhteispalvelusta, kunnan kotisivuilta ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Kotiäänestyslomake (vaalit.fi-sivustolla)

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon (29.3. - 4.4.2017) sattuvana päivänä kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. Kotiäänestykseen ilmoittautuneelle ilmoitetaan ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässä ei toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta valita läsnä olevaa henkilöä, keskusvaalilautakunta huolehtii tarvittaessa siitä, että tällainen henkilö hankintaan kotiäänestyksen toimittamiseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen
  • omaishoitaja asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa
  • omaishoitaja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.

 

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Käyntiosoite

  Keskustie 2 B

Postiosoite

  PL 37
  01901 Nurmijärvi.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

  puhelinnumero 040 317 2015
  faksi (09) 2500 2010.