Äänioikeus kuntavaaleissa

Äänioikeus on Suomen, muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä 9.4.2017 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017. Äänioikeus on myös viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävällä muulla ulkomaalaisella, jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 ja jolla ko. päivänä olevien tietojen mukaan on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.

Äänioikeus kuntavaaleissa on lisäksi Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä, jos hänen tietonsa on hänen pyynnöstään talletettu väestötietojärjestelmään ja hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 16.2.2017 ennen klo 16 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa tai ei ole kirjallisesti peruuttanut aikaisempaa ilmoitustaan.