Johtosäännöt

Kunta päättää hallintonsa järjestämisestä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Tätä varten valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimintavallan jaosta ja tehtävistä. Lautakunnat voivat omalla päätöksellään siirtää sille annettua toimivaltaa edelleen alaisilleen viranomaisille toimintasäännöllä.

Kunnallisia sääntöjä noudatetaan kunnan hallinnossa sitovina. Tähän on koottu keskeisimmät säännöt.

 

Hallintosääntö

Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen johtosääntö

Keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Sivistystoimen toimialan johtosääntö

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Ympäristötoimialan johtosääntö

Kunnanhallituksen toimintasääntö

Valtuuston työjärjestys

Nuorisovaltuuston toimintasääntö  

Nurmijärven kunnan kokouspalkkiosääntö

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Julkisuus ja kunnat -ohje

Pienhankintaohje

Torisääntö

Nurmijärven kunnan jätteenkäsittelytaksa 2017

Nurmijärven kunnan ylijäämämaiden vastaanottomaksuhinnasto

Tilintarkastussääntö