KVV-työnjohtaja

Ennen rakennuksen vesi- ja viemäritöiden aloittamista on työmaalle hyväksytettävä  KVV-työnjohtaja.  Hän vastaa siitä, että vesilaitoksen vaatimat asennustarkastukset tulee suoritettua asennustöiden aikana. Lisäksi hän tekee merkinnät valvomistaan asennustöistä työmaan valvontakirjaan.

Hakemuslomakkeen vastaavaksi KVV-työnjohtajaksi saa rakennusluvan yhteydessä, vesilaitoksen asiakaspalvelupisteestä tai tulostamalla sähköisen lomakkeen.