Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologi toimii työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijana tarjoten palveluita sekä yksittäiselle työntekijälle että koko työyhteisölle.

 

Palveluita työntekijälle

 • neuvonta ja ohjaus, mm. työssä jaksamisen tukemiseksi
 • keskustelutuki kriisitilanteissa
 • terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • psykologiset tutkimukset
 • kuntoutustarpeen selvittäminen
 • hoitoon ja kuntoutukseen ohjaus

 

Palveluita työyhteisölle

 • työpaikkaselvityskäynnit
 • työn psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • työyhteisön työhyvinvoinnin kartoitus ja tukitoimet
 • työyhteisön toimivuuden edistäminen, esim. ristiriitatilanteet
 • tuki kriisitilanteissa
 • neuvonta ja ohjaus, esim. luennot

 

ladonseinä keväällä