Työterveyshuollon sopimus 

Työnantajan velvollisuus on järjestää työterveyshuoltolain velvoittamana työntekijöilleen vähintään lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Halutessaan työnantaja voi järjestää myös yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut sisältävän työterveyshuoltosopimuksen.  

Lakisääteisestä sopimuksesta käytämme nimeä perussopimus ja kokonaisvaltaisesta sopimuksesta sairaanhoitosopimus.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Kela korvaa työnantajalle tilikauden jälkeen n. 60 % ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja 50 % sairaanhoitokuluista maksukattoon asti.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asiakkuuden haltuun ottaa yrityksellenne nimetty työterveyshoitaja ja -lääkäri. Heidän kanssaan tehdään työpaikkaselvitys ja laaditaan toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toiminta suunnitellaan muutaman vuoden aikajaksolle, mutta se päivitetään vuosittain. Työterveyshuoltotoiminnan Kela-korvattavuus edellyttää vuosittaista toimintasuunnitelman päivitystä.

Sopimusasioissa ota yhteys vastaavaan työterveyshoitajaamme Ulla Haimiin puh. 040 317 3398,