Kuulutus sekajätteen kuljetusjärjestelmästä

Tekninen lautakunta on 28.9.2017 § 76 päättänyt, että Nurmijärven kunnan alueella siirrytään sekajätteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Tekninen lautakunta päätti, että kiinteistön haltijan järjestämä sekajätteen kuljetus lakkaa jätehuoltoviranomaisen myöhemmin erikseen hyväksymän suunnitelman mukaisesti 1.10.2020 alkaen.

Teknisen lautakunnan 28.9.2017 pöytäkirja on 6.10.2017 alkaen nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla.