Rakennustarkastaja 254-257

NURMIJÄRVEN KUNTA                       JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja                           9.11.2017

Rakennustarkastaja on tehnyt 6.11.2017 seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 9.11.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Pykälä                                                                                                            Luvan tunnus 

254

Haimila Pirjo Helena
543-402-32-17   KIRKONKYLÄ
Peltotie 15
01900 NURMIJÄRVI
Laajennus
Omakotitalon laajennus ja peruskorjaus sekä maalämpökaivo

543-2017-847

255

M2 Remontti Oy
543-1-279-1  
Suotie 38
05200 RAJAMÄKI
Uusi rakennus
Paritalo

543-2017-854

256

Fingrid Oyj
543-412-1-890   RAALA
Muuntamontie 47
05450 NUKARI
Uusi rakennus
Uusi valvomorakennus. Vanha tullaan purkamaan.

543-2017-855

257

Korkiakoski Jyrki Joonas vuokrasopimuksella
Korkiakoski Jenna Emilia vuokrasopimuksella
543-1-624-3  
Metsäkallionkaari 14
05200 RAJAMÄKI
Uusi rakennus
Omakotitalo ja varasto (rakennelma)

543-2017-856

Nurmijärvi 9.11.2017

Jarna Aimola
lupasihteeri

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen antamisesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle osoitteeseen PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 23.11.2017 virka-aikana.