Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 114-116

NURMIJÄRVEN KUNTA                                 JULKIPANOLISTA
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
                                                                 8.11.2017

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on tehnyt 31.10.2017 seuraavat päätökset. Ne annetaan julkipanon jälkeen 8.11.2017, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Pykälä                                                                                                                   Luvan tunnus 

114

Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy vuokrasopimuksella

Nurmijärven kunta

543-2-109-2  
Riihipellontie 1

01900 NURMIJÄRVI

Uusi rakennus

Kerrostalo

 

543-2017-839

115

Pohjolan Design-Talo Oy

543-2-421-7  
Ilvesvuorenkatu 33

01900 NURMIJÄRVI

Uusi rakennus

Teollisuusvarastorakennus

 

543-2017-827

116

Asunto Oy Nurmijärven Piaffi

543-3-108-1  
Gunnarintie 3

01800 KLAUKKALA

Uusi rakennus

Kerrostalo

 

543-2017-834

Nurmijärvi 8.11.2017

Riikka Uoti
hallintosihteeri

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanopäivän jälkeen annettu.
Helsingin hallinto-oikeuden osoite: PL 120, 00521 Helsinki.

Valituksen tekoaika päättyy 8.12.2017 virka-aikana.