Perhe- ja sosiaalipalvelut

  • Perhekeskus (perheneuvola, puhe- ja toimintaterapia)
  • Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut (psykologi- ja kuraattoripalvelut)
  • Perhesosiaalityön palvelut (perhetyö, kotipalvelu ja perhesosiaalityö)
  • Lastensuojelun palvelut (lastensuojelun sosiaalityö ja perhetukikeskus Koiramäki)
  • Työikäisten palvelut (aikuissosiaalityö, maahanmuuttopalvelut, mielenterveyskuntotujien palvelut sekä talous- ja velkaneuvonta)
  • Vanhus- ja vammaispalvelut (vanhus- ja vammaispalvelut, aikuisten toimintaterapia ja asumispalveluyksikkö Heikkilä)
  • Monipalvelukeskus Woimala (työllisyyspalvelut ja kehitysvammaistaen työ- ja päivätoiminta)
  • Varhainen avoin yhteistyö

Yhteystiedot

Suvi Salin
perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö
Puh. 040 317 2210
Nina Tommola
sosiaalipalvelupäällikkö
Puh. 040 317 2566
Johanna Tervanen
sosiaalityön johtaja, lastensuojelun palvelut
Puh. 040 317 2213
Päivi Vuoriheimo
sosiaalityöntekijä
Asiakkaat sukunimen mukaan A-M.
Puh. 040 317 2271
Sanna Tienvieri
sosiaalityön johtaja/työikäisten palvelut
Puh. 040 317 2310
Mira Ropponen
sosiaalityön johtaja, perhesosiaalityön palvelut
Puh. 040 317 4259
Riina Kontro
oppilas- ja opiskelijahuollon johtaja
Työhuone: Kirkonkylän terveyskeskus/Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi, 3 krs. neuvola
Puh. 040 317 2580
Pirjo Turtia
perhekeskuksen johtaja
Puh. 040 317 2556
Carita Turunen
Monipalvelukeskuksen johtaja
Puh. 040 317 3362