Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa tukipalveluita muille sivistystoimen tulosalueille.

Näitä ovat mm.

  • Sivistystoimen toimialan investointien, hankintojen, tietohallinnon ja henkilöstöasioiden koordinointi
  • Johdon tukitehtävät kaikille toimialan tulosalueille
  • Talousarvion laadinta, seuranta ja raportointi yhteistyössä tulosalueiden kanssa
  • Viranhaltijapäätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
  • Toimialan talousahallintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä tulosalueiden kanssa
  • Kunnan henkilökuljetuksiin liittyvät tehtävät
  • Sivistyslautakunnan hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät

Yhteystiedot

Kirsi Hyvämäki
hallintopäällikkö
Puh. 040 317 2400

Miia Murole
talousasiantuntija
Puh. 040 317 2402

Pirjo Heilimo
kuljetussuunnittelija
Puh. 040 317 2012

Ville Mäkinen
vs. hallintosihteeri
Puh. 040 317 4648

Harri Luttinen
TVT-koordinaattori
Puh. 0403174635

Ossi Hyyti
TVT-koordinaattori
Puh. 040 317 2406

Tiia Pyynönen
henkilöstösihteeri
Puh. 040 317 2006