Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa tukipalveluita muille sivistystoimen tulosalueille.

Näitä ovat mm.

  • Sivistystoimen toimialan investointien, hankintojen, tietohallinnon ja henkilöstöasioiden koordinointi
  • Johdon tukitehtävät kaikille toimialan tulosalueille
  • Talousarvion laadinta, seuranta ja raportointi yhteistyössä tulosalueiden kanssa
  • Viranhaltijapäätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
  • Toimialan talousahallintojen ylläpitäminen, suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä tulosalueiden kanssa
  • Kunnan henkilökuljetuksiin liittyvät tehtävät
  • Sivistyslautakunnan hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät

Yhteystiedot

Kirsi Hyvämäki
hallintopäällikkö
Puh. 040 317 2400

Miia Murole
talousasiantuntija
Puh. 040 317 2402

Pirjo Heilimo
kuljetussuunnittelija
Puh. 040 317 2012

Petri Ojanen
toimistosihteeri
Puh. 040 317 2208

Saija Järvinen
toimistosihteeri
Puh. 040 317 2221

Sirkka Granroth
toimistosihteeri
Puh. 040 317 2403

Anu Viitala
vs. hallintosihteeri
Puh. 040 317 4648

Maina Laakso
hallintopalvelusihteeri
Puh. 040 317 2660

Raija Pekkala
hallintopalvelusihteeri
Puh. 040 317 2505

Tiia Pyynönen
henkilöstösihteeri
Puh. 040 317 2006

Virpi Rantakangas
henkilöstösihteeri
Puh. 040 317 2410