Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa tukipalveluita muille hyvinvointitoimialan tulosalueille

  • Talouden valmistelu ja seuranta
  • Henkilöstöasiat
  • Riskienhallinta
  • Sihteeripalvelut
  • Tietohallintotehtävät
  • Tila-asiat
  • Toimistopalvelut

Yhteystiedot

Sannamari Nousiainen
hallintopäällikkö
Puh. 040 317 2200
Jaana Hietanoro
talousasiantuntija
Puh. 040 317 4302
Ville Timmerbacka
toimiala-asiantuntija
Puh. 040 317 3300

 

Terveyskeskuslaskutus
(lääkäri- ja sairaanhoitajakäynnit, suunterveydenhuolto, fysioterapia ja röntgen)

Asta Parviainen
taloussihteeri
Puh. 040 317 3502
Paula Vanhakangas
taloussihteeri
Puh. 040 317 2049

  

Pitkäaikaishoidon ja vuodeosastojen laskutus (myös maksukatto/vapaakortti asiat)

Pirjo Nurmivaara
taloussihteeri
Puh. 040 317 2287

Kotihoidon laskutus

Maarit Peltoniemi
lähihoitaja
Puh. 040 317 4781

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksujen laskutus

Leena Veijonen
taloussihteeri
Puh. 040 317 2206
leena.veijonen

Hyvinvointitoimialan ostolaskut

Liisa Ruokonen
taloussihteeri
Puh. 040 317 2066

Toimeentulotukien maksatus

Teija Ojamäki
taloussihteeri
Puh. 040 317 2205

Liikuntapalveluiden laskutus

Paula Vanhakangas
taloussihteeri
Puh. 040 317 2049

Sovellusasiantuntijat

Kari Haimakainen
sovellusasiantuntija
Puh. 040 317 3041
Saija Kaihovaara
sovellusasiantuntija
Puh. 040 317 4707
Nico Vacklin
sovellusasiantuntija
Puh. 040 317 4822

Sosiaalitoimen Effica-tukihenkilö

Mikko Kurkela
sos.toimen Effica tukihenkilö
Puh. 040 317 2034

Tilastoasiat

Birgitta Jokila
tilasto- ja taloussihteeri
Puh. 040 317 3558

Sihteerit

Hyvinvointilautakunnan asiat, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja veteraaniasiain neuvottelukunta sekä veteraanikuntoutuksen hakemukset

Susanna Aarela
toimialasihteeri
Puh. 040 317 3306


Henkilöstöasiat

Sirpa Sahlstedt
henkilöstösihteeri
Puh. 040 317 2224
Raili Rosenqvist
henkilöstösihteeri
Puh. 040 317 2242


Johdon sihteerit (johtoryhmä ja tulosaluekokoukset), kunnan kotisivujen ja intranetin päivitys

Monica Jääskeläinen
johdon sihteeri
Puh. 040 317 2209
Riitta Sorvari
johdon sihteeri
Puh. 040 317 2220