Nukarin koulu  

Nukarin koulussa oppilaat oppivat toimimaan yhdessä kaikenikäisten lasten kanssa ja ottamaan muut huomioon. Pyrimme luomaan oppimisympäristön, jossa oppilaille kehittyy myönteinen asenne uuden oppimiseen. Oppilaita kannustetaan opiskelussa omaan ajatteluun sekä itsenäiseen tiedonhakuun.

Koulussamme on tällä hetkellä noin 100 oppilasta.

 

 

 

A-talo                                                                     B-talo