Harjulan koulu  

Tervetuloa Harjulan kouluun!

Syksyllä 2015 koulussamme aloitti koulunkäynnin 38 ekaluokkalaista. Yhteensä koulussamme on 247 oppilasta.

Harjulan koulun tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, rauhallisen ja kannustavan oppimisympäristön sekä vahvistaa oppilaan tervettä itsetuntoa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta-ajatuksena on antaa laadukasta perusopetusta turvallisessa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävässä oppimisympäristössä.

Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa, sisäiseen yrittäjyyteen sekä kodin ja koulun väliseen hyvään oppilasta tukevaan yhteistyöhön.

Kasvatus- ja opetustyössä korostamme terveitä elämäntapoja, tapakasvatusta, toisten kunnioittamista ja huomioimista niin, että syntyy empaattinen ilmapiiri. Perusajatuksena on, että oppilas oppii, jos hän on motivoitunut ja saa kokea oppimisen iloa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetamme oppilaille ja koko työyhteisölle YHTEISPELI - menetelmien avulla.

Harjulan koulun yksi tavoite on koululaisten lukuharrastuksen lisääminen; koulun ja Nurmijärven kunnan kirjaston luoman Lukudiplomin käyttäminen työkaluna kirjallisuuden opetuksessa sekä lukutaidon kehittäjänä.

Kansalaisvaikuttamisen taitoja oppilaat opettelevat oppilaskunnassa, joka toimii vireänä koulussamme.

Musiikin opetuksessa painotamme oppilaiden bändi- ja kuorotoiminnan ohjaamista ja tukemista. Näiden painotusten tarkoituksena on oppisisältöjen lisäksi parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota.

Hyvä lukuvuosi syntyy yhteistyöstä. Toivon, että tänäkin lukuvuonna saamme tehdä aktiivista ja dialogista yhteistyötä kotien kanssa. Kaikesta ei tarvitse aina olla samaa mieltä. Pääasia on, että meillä on yhteinen suunta ja tavoite ja suhtaudumme erimielisyyksiinkin rakentavasti. Teemme työtämme lasten parhaaksi - niin kotona kuin koulussa. Kun yhteistyö kodin ja koulun välillä pelaa, suurin voittaja on oppilas!

Uskon, että tuleva lukuvuosi tulee olemaan onnistunut ja Harjulan kouluun on mukavaa ja turvallista tulla niin lapsen kuin aikuisenkin.

Yhteistyön merkeissä oikein hyvää, rauhallista ja turvallista kouluvuotta 2015-2016 kaikille.

Terveisin,

Mauri Aalto

rehtori