Talousveden laatu             

                                           

Nurmijärven vedenhankinta perustuu alueen pohjavesien käyttöön. Nurmijärvellä on käytössä kymmenen pohjavedenottamoa, joista vesi pumpataan kulutukseen.Talousveden laatu täyttää Euroopan Unionin direktiiviin perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (Nro 461/ 2000) määräykset. Seuraavassa taulukossa on esitetty talousveden eräiden ominaisuuksien pitoisuudet ja  raja-arvot vuonna 2013.

Taulukko 1. Talousveden eräiden ominaisuuksien pitoisuudet ja raja-arvot

Verkostovesi pH Kok.kovuus määrittely Kalsium Mg Fluoridi
dHo mg/l mg/l mg/l
Kirkonkylä 7,8 6,4 keskikova 34,5 9,8 0,55
Klaukkala 7,7 6,4 keskikova 31,0 9,4 0,62
Rajamäki, Röykkä 8,5

2,3 

erittäin  pehmeä

13,3

13,5

2,3

2,1

0,94 0,83
Nukari 7,9 4,5 pehmeä 21,3 7,3 0,56
Raja-arvo 6,5 - 9,5 ei raja-arvoa   ei raja arvoa ei raja-arvoa 1,5

 

Vedenkäsittely

Nurmijärven pohjaveden laatu on hyvä ilman käsittelyjä, mutta syövyttävyyden tai raudan ja mangaanin esiintymisestä johtuen vesi käsitellään. Veden käsittelymenetelminä käytetään veden ilmastusta ja/tai kemikalointia riippuen vedessä esiintyvistä haitoista (syövyttävyys, rauta, mangaani).  

Syövyttävyyden haittana on metallien liukeneminen veteen putkistoista, hanoista ja säiliöistä. Raudan ja mangaanin esiintymisen haittana on kalusteiden värjäytyminen.

Veden hygieenisen laadun varmistamiseksi vedenottamoilla on käytössä UV- desinfiointi ja / tai varaus kloorin käyttöön.

 

Veden kalkkipitoisuus (= Kovuus dH )

Pohjaveden sisältämällä kalkilla on tärkeä merkitys vesijohtoveden ominaisuuksille ja syövyttävyyden poistolle. Mikäli vesi sisältää kalkkia riittävästi, se on parempaa putkistojen ja niissä olevien laitteiden metallien syöpymistä vastaan.

Kalkkipitoisen veden käytön haittana on saostuminen joihinkin LVI-laitteisiin. Haittaa voidaan  oleellisesti pienentää kiinteistöjen rakentamisen ja peruskorjauksen yhteydessä tehdyillä ratkaisuilla sekä kiinteistön hoitotoimenpiteillä. Huoltamalla ja tarkastamalla säännöllisesti lämminvesivaraajia ja muita LVI-laitteita voidaan taata laitteiden häiriötön toiminta ja pidentää niiden käyttöikää. Samoin erilaiset vedenkeittimet  ja kotitalouskoneet on hyödyllistä käsitellä määräajoin kalkinpoistoaineella.

Yhteyshenkilö vedenlaatuasioissa on käyttöpäällikkö.

Henkilöä ei löydy