Herustenjärvet

Herustenjärvien alueen vesihuollosta on käyty keskusteluja ensimmäisen kerran jo muutamia vuosia sitten. Vuonna 2011 tehtiin kysely halukkuudesta liittyä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään. Herustenjärvien alueen vesihuollon järjestämisestä järjestettiin kiinteistön omistajille tilaisuus Nurmijärven Kirkonkylällä 2.9.2014. Tilaisuudessa käytiin läpi mahdollisuutta järjestää alueen vesihuolto osuuskuntamuotoisena ja mahdollisesti siten, että Perttulan vesiosuuskunta laajenisi kyseiselle alueelle.

Hanke ei edennyt kokouksen jälkeen alustavan suunnitelman mukaan, mutta nyt kunta on tilannut Herustenjärvien alueen yleissuunnitelman laatimisen Sito Oy:ltä. Suunnittelutyö alkoi 11.5.2016 aloituskokouksella. Suunnittelua tehdään yhteistyössä alueen kiinteistön omistajista koostuvan vesityöryhmän kanssa. Suunnittelua tukemaan järjestettiin uusi kysely kiinteistön omistajille vesihuoltojärjestelmien nykytilasta ja tämänhetkisestä halukkuudesta liittyä keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Kyselyyn vastasi 42 kiinteistöä, joista 22 kertoi olevan kiinnostunut liittymään keskitettyyn vesihuoltoverkostoon tässä suunnittelun vaiheessa.

Kohteen erityispiirteitä keskitetyn vesihuoltoverkoston rakentamisen ja teknisen toimivuuden kannalta ovat jyrkät ja tiiviisti rakennetut rannat sekä talousveden ja jätevesiviemärin kausittainen käyttö.  Yleissuunnitelmassa tarkastellaan keskitetyn vesihuoltoverkoston linjauksien lisäksi mm. rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen ja sitä millä tavoin alueen kiinteistöjen vesihuolto voitaisiin toteuttaa kiinteistökohtaisin järjestelmin.

Kohteen yleissuunnitelmaluonnos on valmistunut 22.6.2016. Suunnitelmakartassa on esitetty alustavia vesihuoltoverkoston linjauksia: 

Herustenjärvien vesihuollon yleissuunnitelma_ LUONNOS

 Herustenjärvien vesihuollon yleissuunnitelmaselostus_LUONNOS

Tämänhetkisen arvion ja luonnoksessa esitettyjen linjausten mukaisesti tehtynä vesihuoltoverkoston rakentamiskustannukset olisivat n. 480 000 euroa. Kaikkien kiinteistöjen liittyessä yksittäisen kiinteistön liittymismaksu olisi n. 7000 euroa. Kustannukset tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana ja lopulta urakkatarjousten perusteella, jos päätös hankkeen jatkamisesta tehdään. Kiinteistölle tulevissa kustannuksissa on otettava huomioon tämän lisäksi kiinteistöllä tehtävät omat materiaali, suunnittelu- ja liittämistyöt. Tämän lisäksi esimerkiksi pumppaamon vaatima sähkö saattaa aiheuttaa parantamistöitä kiinteistön sähköjärjestelmään. 

Suunnitelmaluonnoksesta ja hankkeen jatkosta järjestetään kiinteistön omistajille ja haltijoille keskustelutilaisuus 13.8.2016 klo 13:00 alkaen Kiinteistö Oy Herustenrannan tiloissa (karttaliite).

 

 

 

Kuva: Ympäristöministeriö, Seppo Leinonen