Katujen kunnossapito ja valaistus

Kaavateiden, katujen sekä kunnan kunnossapitoon ottamien yksityisteiden kunnossapito käsittää mm. aurauksen, liukkaudentorjunnan, pölynsidonnan, ojien ja rumpujen kunnossapidon, raivauksen, ojavarsien niiton sekä kantavan kerroksen vahvistamisen. 

Teknisen lautakunnan päätöksellä 1.3.2012 § 31 katuvalaistus kytketään pois päältä välittömästi Vapun jälkeen ja takaisin päälle koulujen alkamiseen mennessä.

 

Teistä huolehtien - myös Twitterissä!

Ajankohtaista tietoa saat myös seuraamalla Nurmijärven tienkunnossapitoa Twitterissä.

 

Kunnan kadunpidon piirissä olevat tiet

Ilmoita kunnossapitotoiveet lomakkeella

Kunnan kadunpidon piirissä olevien teiden kunnossapidosta vastaa:


Anna Nyyssönen
katupäällikkö
Puhelinpäivystysaika maanantaista torstaihin klo 14.00-15.00 ja perjantaisin klo 8.00-9.00.
Puh. 040 317 4869

 

Petri Inkinen
katukunnossapitoinsinööri
Puh. 040 317 2338

 

Auraus- ja hiekoituspäivystys ajalla 29.10.2016 - 31.3.2017 

Aurauspäivystäjät klo 15.30-7.00 ja viikonloppuisin
puh. 040 317 4150 (pois lukien Klaukkalan ja Lepsämän alueet).

Klaukkalan ja Lepsämän alueen kunnan aurauksesta ja muusta kunnossapidosta vastaa VRJ Etelä-Suomi Oy, ympärivuorokautinen päivystysnumero  0400 983 600 tai sähköpostitse: .

 

Katso lisätiedot alla olevasta liitteestä.

 

Kadunpitoon luovutetulla kadulla kiinteistön omistajan velvollisuus on huolehtia puhtaanapidosta tonttinsa kohdalla kadun keskiviivaan saakka kuitenkin enintään 15 metriin asti. Puhtaanapito käsittää roskien ja rikkaruohojen poiston. Kunta huolehtii yhdistettyjen jalankulku- ja polkupyöräteiden talvikunnossapidosta.

Kla - Lepsämän alueen kunnan hoidossa olevan tiestön talvi- ja kesäkunnossapito 2014 - 2017

Katujen,teiden ja kevytliikenneväylien kunnossapitoluokitus 2007

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta