Palojoen osayleiskaava

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu kunnan virallisessa kuulutuslehdessä 28.04.2016. Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaava-alueen rajaus on nähtävänä 28.4.2016 alkaen kunnanviraston palvelupisteen aulassa viraston aukioloaikana ja Kirkonkylän kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla.  

osayleiskaavan rajaus: 

Valmistelusta lisätietoja antavat:

Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530
Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045