Palojoen osayleiskaava

Kunnanhallitus on 13.2.2017 § 36 hyväksynyt Palojoen osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Kaavaluonnos on nähtävillä 2.-30.3.2017 välisen ajan Nurmijärven kunnantalolla Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi ja Nurmijärven kirjastossa, Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi.

Osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään avoimien ovien tilaisuus torstaina 9.3.2017 klo 17 - 20 Palojoen Nuorisoseuran talolla, Koulunkulmantie 29, 01940 Palojoki. Tilaisuudessa pidetään lyhyt tietoisku klo 18.

Kunnan asukkaat, maanomistajat, yritykset, yhdistykset ja muut osalliset voivat esittää mielipiteitään kaavaluonnoksesta kirjallisesti.

Mahdolliset kaavaluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 30.3.2017 mennessä osoitteella: Nurmijärven kunta/Elinkeino- ja kuntakehityskeskus/yleiskaavoitus, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai .

Mielipiteeseen tulee merkitä selvästi oma nimenne, yhteystietonne (pelkkä sähköpostiosoite ei riitä) sekä mahdollinen kiinteistörekisteritunnus, jota mielipiteenne koskee.   

osayleiskaavan rajaus: 

Valmistelusta lisätietoja antavat:

Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530
Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045

Osayleiskaavaluonnoksen materiaali

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika on 2.3.-30.3.2017

Kaavaselostus

Kaavakartta (liite 18)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (liite 19)

Liitteet 1-17

Liitteet 20-21

Liitteet 23, 26, 27 

Aloitusvaiheen yleisötilaisuuden materiaalia

Yleisötilaisuuden esitys

Mitoitusperiaatteet

Selvitykset

Selvitykset ovat vielä luonnosvaiheessa. Keskeneräiset selvitykset avautuvat katseluversioina.

 Palojoen luontoselvitys

Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennusperintöselvitys (luonnos)

Maisemaselvitys  

Esihistoriallisen ajan muinaisjäännökset

Historiallisen ajan muinaisjäännökset

Pilaantuneet maat ja lentomelu