Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän taajaman ja sitä ympäröivän alueen osayleiskaavatyö on käynnistymässä. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu kunnan virallisessa kuulutuslehdessä 26.5.2016. Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava kaava-alueen rajaus on nähtävänä 26.5.2016 alkaen kunnan kotisivuilla. Lisäksi aineisto on nähtävänä kunnanviraston palvelupisteen aulassa ja Kirkonkylän kirjastossa niiden aukioloaikoina.

osayleiskaavan alustava rajaus:

   

Verkkokysely

Verkkokyselyn vastausaika on umpeutunut. Kysely oli avoinna 19.5.-17.6.2016 ja vastauksia saatiin kaikkiaan 222 kappaletta. Vastauksista saatuja tietoja hyödynnetään Kirkonkylän osayleiskaavatyössä, jossa pohditaan alueen kehittämistä ja tulevaisuuden maankäyttöä.  

Valmistelusta lisätietoa antavat:

Anita Pihala
yleiskaavapäällikkö
Puh. 040 317 2045
Arja Junttila
yleiskaavainsinööri
Puh. 040 317 2530