Omakotitontteja haettavana

Omakotitontteja luovutetaan keväällä 2014 kiinteällä hinnalla Klaukkalan Vanha Myllytien (1), Lepsämän Jäkälätie (6) ja  Lintumetsän vaihe I ja II (9 + 42), Kirkonkylän Laidunalueen (1), Einolan (2), Krannilan (15) ja Rajamäen Saunatien (9) sekä Mäenpään (4) alueilta. Tontteja on haettavana yhteensä 89 kpl.

Tonttien haku

Tonttien hakuaika päättyy 28.4.2014 klo 16:00.

Tonttia tulee hakea kunkin alueen tontinhakulomakkeella tai sähköisen hakupalvelun kautta. 

Tonttien saaja valitaan arpomalla. Hakijoille arvotaan hakuajan päätyttyä valintasijat hakualueittain, joiden mukaisessa järjestyksessä hakijat voivat valita tontin kultakin hakualueelta. Ensisijaisesti tontit myydään ja toissijaisesti vuokrataan. Hakijalle voidaan luovuttaa enintään yksi tontti.

Hakualueet ovat:
1) Klaukkala, Vanha Myllytie
2) Lepsämä, Jäkälätie, Lintumetsä vaihe I ja II
3) Kirkonkylä, Laidunalue, Einola ja Krannila
4) Rajamäki, Saunatie ja Mäenpää (Mutkatie).

Sähköinen tonttihakemus

Sähköisellä hakupalvelulla valitaan kultakin hakualueelta, jolta haluaa tontin, vain yksi tontti, jolla osallistuu sen alueen valintasijan arvontaan. Sähköisen tonttihakemuksen lähettäneelle hakijalle arvotaan sitten kyseisen hakualueen valintasija, jonka mukaisessa järjestyksessä voi valita tontin tonttien valintatilaisuudessa.

Sähköisestä tonttihakemuspalvelusta löydät tietot tonteista.

Sähköinen tonttihakemus

Tonttien valintatilaisuus pidetään kunnanviraston valtuustosalissa 22.5.2014 klo 17.00.

Lisätietoja saa alla olevista linkeistä 

Tietoja ja ohjeita tontteja hakeville

Haettavana olevat tontit

Tonttiluettelo, pinta-alat ja hinnat

 Hakulomakkeet

Hakulomake, Klaukkala

Hakulomake, Lepsämä

Hakulomake, Kirkonkylä

Hakulomake, Rajamäki

Kartat haettavista tonteista

Klaukkala

Lepsämä

Kirkonkylä

Rajamäki

 

Hannu Kujala
maankäyttöinsinööri
Puh. 040 317 2371
Mika Alastalo
maankäyttöinsinööri
Puh. 040 317 2360